Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu wspiera instalację systemów fotowoltaicznych i magazyny energii specjalnym programem motywacyjnym. Wymogiem jest, by każdy zainstalowany kilowat mocy w systemie fotowoltaicznym był doposażony co najmniej 5 kW systemem magazynowania.

Rząd czeski przyjmuje teraz wnioski. Aplikacje można składać do końca maja. To jednak nie będzie koniec. Przygotowywana jest następna tura naboru.  Według ustaleń, nowy nabór ma zostać rozpisany jeszcze w drugiej połowie tego roku.

Program dofinansowuje również zakup samochodów elektrycznych i budowę infrastruktury do rozwoju elektromobilności, w tym tworzenie sieci stacji ładowania.

Jeśli chodzi o systemy fotowoltaiczne, to nie ma limitu mocy, do jakiej instalacje mogą zostać objęte dofinansowaniem. Wymaga się jednak, by na każdy kilowat mocy przypadało 5 kW w systemie magazynowania energii. Wymóg  wprowadzający do instalacji PV magazyny energii stawiany jest małym firmom.

Ogólnie rzecz biorąc, rząd zamierza przeznaczyć 500 milionów koron czeskich (czyli około 20,3 milionów dolarów) na tę turę programu. Maksymalna kwota dofinansowania, która może być przyznana dla wniosku wynosi 30 milionów koron czeskich (odpowiada to poziomowi 1,2 miliona dolarów). Minimalna wartość dofinansowania to 50,000 koron czeskich (około 2 000 dolarów).

Środki te mają w zamyśle pokryć część kosztów zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego w połączeniu z akumulatorem.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu ogłosi zwycięskie projekty tej rundy programu jesienią przyszłego roku.

Nie jest to jednak pierwszy nabór. W zeszłym roku, w ramach podobnego naboru, rząd czeski przeznaczył 260 milionów koron czeskich na pokrycie tych ekologicznych inwestycji. Co ciekawe, nie rozlokowano wtedy wszystkich funduszy, a jedynie 46 milionów koron czeskich.

Jedną z głównych przyczyn ten sytuacji było to, że u naszych południowych sąsiadów, świadomość społeczeństwa w tematach dofinansowań jest bardzo niska. Przedsiębiorstwa nie posiadają wiedzy na temat źródeł finansowania i wsparcia jakie mogą otrzymać na realizację nowych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii.

„Czeskie Ministerstwo Środowiska powinno poprawić komunikację”, twierdzi Veronika Hamackova z lokalnego stowarzyszenia PV Solární Asociace.

W Czechach, pod koniec 2016 roku, łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła około 2,08 GW. Takie dane zostały podane oficjalnie przez lokalne stowarzyszenie Solární Asociace.

W zeszłym roku przyłączono do czeskich sieci około 4,83 MW w  indywidualnych systemach fotowoltaicznych. W 2014 i 2015 r. dodano do sieci odpowiednio 2,6 MW i 1,1 MW nowych mocy.

Źródło: pv-magazine

 

Redakcja GLOBEnergia