Unia Europejska przedstawiła swego czasu wymagania dotyczące tzw. ekoprojektowania oraz metodę obliczania podstawowej wydajności energetycznej kotłów, pieców konwekcyjno- parowych i podgrzewaczy wody. Powyższe regulacje weszły w życie we wszystkich państwach członkowskich 26.09.2013 roku. Od 26.09.2015 roku wszystkie urządzenia grzewcze o wydajności do 400 kW w ostatnim czasie sprzedane na rynku europejskim muszą spełniać te wymagania.

Francuskie Przepisy Budowlane RT2012 (Regulation thermique 2012) opierają się na certyfikowanych danych wydajnościowych dla obliczeń wydajności energetycznej. Do tej pory dane dla pomp ciepła musiały mieć wydajność nominalną zgodnie ze Standardem Europejskim EN 14511.

30.09.2016 roku rząd francuski, w szczególności Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju oraz Energii, jak również Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydał zalecenia dotyczące możliwości użycia certyfikowanych okresowych wartości wydajności dla ustalenia danych wydajnościowych pomp ciepła wymaganych w oparciu o Francuskie Przepisy Budowlane RT 2012. Jako że są one określane w testach laboratoryjnych, odzwierciedlają roczne wydajności pomp ciepła ze znacznie większą dokładnością.

Decyzja ta była długo wyczekiwana ze względu na to, że daje możliwość uniknięcia przez producentów dostarczenia dwóch różnych zbiorów danych, wydajności nominalnej z jednej strony i wydajności okresowej z drugiej dla jednej i tej samej pompy ciepła.

Ponadto decyzja ujednolica różne części legislacji, zwłaszcza regulacje dotyczące ekoprojektowania oraz dyrektywę związaną z wydajnością energetyczną budynków.

Decyzja zezwalająca na użycie certyfikowanych okresowych danych wydajności dla RT 2012 jest słuszną decyzją. Godnym uwagi jest to, że dane niedawno ustanowionego przez Europejski Komitet Normalizacyjny systemu certyfikacji pomp ciepła KEYMARK mogą teraz być bezpośrednio wykorzystane do obliczenia wydajności produktów w RT 2012. Oznacza to ogromny krok w kierunku większej użyteczności pojedynczego systemu certyfikacji dla pojedynczego rynku europejskiego- mówi Thomas Nowak- sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła.

Pełny tekst dokumentu z zaleceniami dotyczącymi certyfikacji można znaleźć tutaj.

źródło: EHPA