Rząd francuski poinformował, że w ciągu kolejnych 20 lat otrzyma wsparcie finansowe na nowe inicjatywy w zakresie fotowoltaiki w wysokości 9 mld $, zaś na projekty hydroelektrowni przeznaczy 530 mln $.

Komisja Europejska oświadczyła, że wesprze rozwiązania, które mogą pomóc Francji osiągnąć do 2020 roku cel, zakładający 23%-owy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w państwie.

Tego rodzaju inicjatywy ze strony Francji pobudzą do szerszego wykorzystania OZE i wprowadzą stabilność w sektorze, jednocześnie ograniczając pomoc ze strony państwa do minimum – stwierdziła komisarz Margrethe Vestager – Zapewni to istotny balans w Europie w dążeniu do osiągnięcia naszych celów środowiskowych.

Komisja uważa, że działania podejmowane przez Francję podniosą ogólny poziom działań w zakresie OZE, jednocześnie nie deformując rynku.

Francja może się poszczycić tym, że jej sektor energetyczny w bardzo niewielkim stopniu opiera się na węglu w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Większość energii odnawialnej w tym kraju pochodzi z hydroelektrowni.

W zeszłym miesiącu francuska spółka energetyczna ENGIE poinformowała o zawarciu porozumienia z wiodącą francuską firmą ubezpieczeniową w celu udzielenia pomocy w osiągnięciu celu, jakim jest podwojenie mocy zainstalowanych w systemy wiatrowe we Francji.

Ukłon ze strony Komisji Europejskiej w kierunku Francji miał miejsce, jako że kandydat na prezydenta Francji – Emmanuel Macron – zaprosił naukowców z USA, zajmujących się sprawami klimatu, do współpracy z sektorem europejskim.

Macron oświadczył, że drzwi Europy stanęły otworem, ponieważ prezydent Donald Trump przybliżył USA do sektora paliw kopalnych, a oddalił od pewnych schematów działania w zakresie zmian klimatu, którymi kieruje się Europa.

Opracowano na podstawie: UPI.com