Wsparcie dla partnerstw wodorowych

Przedstawiciele rządu poinformowali, że na ten moment nie ma wyznaczonego budżetu programu. Wicepremier Gowin podkreślił, że rząd zdaje sobie sprawę, że inwestycje w technologie wodorowe wymagają dużego zaangażowania finansowego, dlatego spodziewane jest dofinansowanie kilku inicjatyw.

– Nie ma w tej chwili ustaleń co do budżetu programu. Trwają negocjacje dotyczące Umowy Partnerstwa. Jesteśmy w stanie sfinansować kilka projektów. Do 26 marca prosimy przedsiębiorców o zgłaszanie inicjatyw – powiedział Gowin.

Konkurs ma być zrealizowany w trybie przyśpieszonym. Wnioski mogą być kierowane do 26 marca br. Projekty złożone w ramach IPCEI powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu

Wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Wybór projektu na tym etapie rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym umożliwienia rozpoczęcie krajowej procedury konkursowej na jego finansowanie przez państwo członkowskie.

Wodór pomoże w budowie przewag konkurencyjnych

Gowin podkreśla, że wodór ma kapitalne znaczenie dla gospodarki we wszystkich jej aspektach. Podkreślił, że albo Polska weźmie udział w wyścigu wodorowym, albo zostanie w tyle za innymi krajami UE. Gospodarka wodorowa buduje strategiczną niezależność i bezpieczeństwo, których istotę pokazała pandemia koronawirusa.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka powiedział, że Polska ma już bardzo dużo kompetencji wodorowych. Jesteśmy trzecim w Europie i piątym na świecie producentem wodoru. Polska może skorzystać na skoku technologicznym, biorąc pod uwagę środki finansowe, które będą zaangażowane w odbudowę gospodarek UE. Wodór może być zastosowany w wielu obszarach np. w transporcie, przemyśle czy energetyce. Rozwój gospodarki wodorowej to szansa na wysokopłatne miejsca pracy. – Program IPCEi to swojego rodzaju akcelerator, forma przyspieszenia wdrożenia technologii wodorowych – dodał Kurtyka.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła już Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. To strategiczny dokument wyznaczający ramy rozwoju polskiego sektora energetycznego. Jednym z filarów jest zeroemisyjny system energetyczny. W dużej mierze będzie rozwijany z udziałem technologii wodorowych, współpracujących z OZE i  nowym systemem energetycznym. Zyska poinformował, że kilka dni temu zakończyły się konsultacje Strategii Wodorowej, spłynęło ponad 2 tys. uwag. Obecnie w resorcie trwają przygotowania do uzgodnień międzyresortowych. Przedstawiciel rządu przypomniał także, że 7 lipca 2020 r. został podpisany list intencyjny w zakresie partnerstwa wodorowego, dziś bierze w nim udział ponad 140 podmiotów.

IPCEI

Mechanizm IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji, jakiej poddana jest gospodarka UE.

Mechanizm ten to narzędzie pozwalające zaadresować przewagę państw trzecich nad państwami UE wynikającą z faktu, że państwa spoza UE nie są ograniczone regułami unijnego prawa konkurencji. Firmy z nich pochodzące często otrzymują znaczną pomoc finansową na swoje projekty ze środków publicznych. Nadrzędnym celem wykorzystania mechanizmu IPCEI jest zbudowanie niezależności Europy w strategicznych dla jej rozwoju łańcuchach wartości.

Mechanizm IPCEI nie jest powiązany z oddzielnym funduszem na finansowanie projektów na poziomie Unii Europejskiej. Jest to instrument, który umożliwia finansowanie projektów przez państwa członkowie z ich budżetów.

 

Redakcja GLOBEnergia