12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Krajowym Programem Ochrony Powietrza – ”Czyste Powietrze”, podczas którego Premier Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 10 lat przeznaczone zostanie na termomodernizację  25-30 mld zł.

„Jesteśmy po 1989 r. pierwszym rządem, który się zająć sprawą walki ze smogiem, przywrócenia czystego powietrza w RP i traktujemy ten problem niezwykle poważnie.” – zaznaczył premier Morawiecki.

„Chcemy oddać Polskę naszym dzieciom w stanie lepszym”

„Nie chcemy, żeby dzieciom zima się kojarzyła z maseczkami na twarzach w przyszłości, tylko z tradycyjnym śniegiem, bałwanem i sankami.”– zaznaczył Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, na to że burza wokół problemu smogu nie sprawi, że „powietrze się oczyści” , a  w okresie wiosenno – letnim problem smogu nie jest tak nagłaśniany jak w sezonie grzewczym. „Nie może nas uśpić ten fakt, że dzisiaj jest to mniejszy problem niż miesiąc temu.„ – mówił premier.

W skład Komitetu Sterującego „Czyste powietrze” wchodzą przedstawiciele sektorów powiązanych z problemem smogu między innymi : Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia.  ’’Mamy na agendzie bardzo wiele, bardzo konkretnych, szczegółowych działań, zadań zaplanowane, do koordynacji których potrzebne są prace wszystkich ministrów, którzy z nami dzisiaj tutaj są”

„Walka ze smogiem to nie jest sprint na 100 m, tylko maraton.”

„Zdajemy sobie sprawę z konieczności pomocy ludziom, którzy nie mają ocieplonych domów i których nie stać na poprawę izolacji we własnym zakresie. Dlatego w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczymy na ten cel 25-30 mld złotych. To jest bezprecedensowa kwota, która zupełnie zmieni w ciągu najbliższych kilku lat jakość powietrza, ponieważ izolowany, ocieplony dom zużywa około 50 proc., niektóre obliczenia pokazują średnią 57 proc. mniej energii cieplnej do ogrzewania.” – powiedział Morawiecki.

„W budżecie tegorocznym zarezerwowaliśmy 180 mln zł, ale to jest tylko uwertura do wielkiego programu, z którym praktycznie dzisiaj startujemy” – zaznaczył Morawiecki.

W końcowym etapie przemówienia premier zaznaczył istotę długoterminowości planu, mówiąc „ Walka ze smogiem to nie jest sprint na 100 m, tylko maraton. Chcemy konsekwentnie dążyć do poprawy jakości powietrza i cieszę się, że robimy to w konsensusie (…) ze środowiskami gospodarczymi i górniczymi.”

Źródło : TVP INFO