Aktualności Aktualności

Rząd przyjął Polską Strategię Wodorową. Szansa na zaangażowanie technologii OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nad dokumentem pracowali eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska. PSW to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki wodorowej. Głównym celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskich podmiotów. Wodór będzie szczególnie kluczowy dla obszarów, gdzie dekarbonizacja drogą elektryfikacji będzie ekonomicznie nieefektywna lub nieuzasadniona.

Strategia wytycza 6 celów:

  •  wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wsparcie dla programów w obszarze „zielonego wodoru”

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta obejmie wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Powszechnie określa się wodór powstały w wyniki elektrolizy jako „zielony wodór”.

Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

W ramach strategii przewiduje się instalację 2 GW mocy w instalacjach do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów.

Ponadto na drogach pojawi się 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, minimum 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

Branża zawarła porozumienie, czas na działania

14 października 2021 roku w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Do umowy sektorowej przystąpiło wówczas 138 podmiotów. Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował także, że w porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50 proc. łącznej wartości w roku 2030 roku. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska