Uchwała została przedłożona przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę. Gwarancje w ramach programu Czyste Powietrze są jednym z elementów poszerzonej współpracy z sektorem bankowym. 14 kwietnia br. NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawarły umowę z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe. Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wfośigw wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze  to 1,5 mld zł. Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową to Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Gwarancje BGK

Przygotowywana ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Banki będą miały także możliwość przygotowania ofert na atrakcyjniejszych warunkach, w stosunku do kredytów o takim samym ryzyku, ale bez zabezpieczenia gwarancją. Mowa np. o zwiększeniu maksymalnej kwoty kredytu, wydłużeniu okresu kredytowania, obniżeniu opłat i prowizji za udzielenie kredytu lub obniżeniu marży kredytu, a także poluzowaniu akceptowalnego ryzyka kredytowego klientów.

Zmiany umożliwią także udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

Jak wskazuje KPRM, przyjmując średni szacowany koszt przedsięwzięcia na poziomie ok. 35 tys. zł, z kredytów z dopłatą zostanie zmodernizowanych ponad 17 tys. budynków jednorodzinnych w 2021 r., a w kolejnych latach – od 90 do 115 tys. rocznie.

W ubiegłym roku umożliwiono udzielanie przez banki kredytów bankowych w ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 300 mln zł. W latach 2022–2025 zakłada się, że będzie to kwota ok. 1,7 mld zł rocznie, a w latach 2026–2027 – ok. 2 mld zł rocznie. W trakcie całego programu Czyste Powietrze, przewiduje się przyznanie bankom limitów środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest pierwszym ogólnopolskim programem, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Od lipca 2019 r. w jego realizację zostały włączone gminy (1214 z umowami). Dotychczas podjęto ponad 200 tys. decyzji o przyznaniu dofinansowania na kwotę blisko 3,6 mld zł.

Źródło: KPRM

Redakcja GLOBEnergia