Przy okazji aktualizacji bazy elektrowni wiatrowych IEO zauważa, że jesteśmy w trakcie przełomu w kosztach energii z wiatru. Wyniki aukcji z 5 listopada 2018 roku pokazują, że ceny aukcyjne zrównały się z cenami hurtowymi na energię po 2020 roku. Nie wszystkie projekty wiatrowe muszą być realizowane w systemie aukcyjnym, niektóre są gotowe wejść na rynek na zasadach komercyjnych.

Wśród firm, które posiadają udziały w największej liczbie zwycięskich w listopadowej aukcji spółek należy wymienić WPD EUROPE GMBH, QUADRAN POLSKA, AKUO ENERGY POLSKA, INNOGY RENEWABLES POLSKA oraz WKN AG.

93% zamówionej energii wyprodukują wiatraki

5. listopada w aukcji wygrały wyłącznie projekty farm wiatrowych. Łączna moc elektrowni wiatrowych, które mogą powstać w wyniku tej aukcji szacowana jest ponad 950 MW! Kontakty podpisano na niemal 42 TWh energii elektrycznej przy maksymalnej zdolności produkcyjnej sięgającej ok. 3 TWh/rok. Stanowi to ponad 93% zamówionej przez rząd ilości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji.

Dla porównania w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW zakontraktowano zaledwie 51% zamówionej ilości energii elektrycznej. W tych aukcjach wygrywa fotowoltaika.

Wyniki aukcji OZE

Wartość energii, która zostanie sprzedana w latach 2020 – 2035 wyniesie ponad 8,2 miliardów złotych. Stanowi to 52% ustalonej maksymalnej wartości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert w aukcji wiatrowej wyniosła 196,17 zł/MWh. Najniższą zgłoszoną ceną było 157,80 zł/MWh. Najwyższą zaś 216,99 zł/MWh. Cena referencyjna dla tego typu instalacji wynosiła 350 zł/MWh.

Porównując te ceny do ofert wygranych w aukcji biogazu i biomasy można zauważyć dwu, czy nawet trzykrotnie wyższe ceny! Średnia cena dla biomasy i biogazu wyniosła odpowiednio: 400 zł/MWh i 565 zł/MWh.

Skutki niskich cen

Dla niektórych inwestorów zbyt niskie ceny aukcyjne mogą stanowić problem z pozyskaniem finansowania. Instytucje finansujące mogą uznać, że ceny energii elektrycznej po 2020 roku znacząco przekroczą te najniższe uzyskane w wyniku aukcji, które dodatkowo są indeksowane wskaźnikiem inflacji.

Zdaniem IEO aukcja odbyła się zdecydowanie za późno. Niemal 2 lata od wejścia nowych przepisów. Lądowe elektrownie wiatrowe na rozpoczęcie sprzedaży energii mają 30 miesięcy. Jest to okres skrócony ostatnią nowelizacja ustawy o OZE. Oznacza to, że projekty, które wygrały aukcje muszą zostać zrealizowane najpóźniej do maja 2021r.

Zgodnie ze zgłoszonymi przez deweloperów harmonogramami produkcji część z farm zacznie wytwarzać energię już w 2020 r. Jest to jednak niespełna 10% zakontraktowanej w kolejnych latach energii. Skutkiem tego będzie fakt, że elektrownie wiatrowe nie przybliżą znacząco Polski do zrealizowania zobowiązania międzynarodowego w zakresie 15% udziału energii z OZE. Będzie ono rozliczane ilością energii wytworzonej w 2020 roku.

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia