Przedstawiciel już na początku wystąpienia podkreślił, że przeciwdziałanie zmianom klimatu i w pewnym sensie dostosowywanie się do tych zmian oraz pilna potrzeba poprawy jakości powietrza znajduje się w centrum uwagi Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wynika to ambicji resortu i oczekiwań obywateli Polski. Energia pochodząca z OZE stanowi jeden z kluczowych elementów przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatycznym. Wśród technologii perspektywiczne są pompy ciepła.

Rola pomp ciepła w polityce  klimatycznej Polski

Zastosowanie pomp ciepła w gospodarstwach domowych staje coraz ważniejsze, a tym samym i konkurencyjne – powiedział Dziadzio. Pompy ciepła są kluczowym zamiennikiem dla kotłów na paliwa stałe.

– Ten rynek rozwija się bardzo szybko i będzie się rozwijać z punktu widzenia MKiŚ jeszcze szybciej, jeśli na rynku będzie więcej ofert oraz dobrej i potrzebnej technologii – powiedział.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku wyraźnie wskazano, że odejście od paliw kopalnych będzie stopniowe. W miastach nastąpi to do 2030 roku, natomiast na obszarach wiejskich – do 2040 roku. Jest to bardzo szybki okres transformacji w ciepłownictwie – stwierdził Dziadzio.

Hub technologiczny w Miękini – resort zaprasza do współpracy

12 kwietnia podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini w województwie małopolskim, z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminy Krzeszowice. Główną, rozwijaną technologią będą pompy ciepła. Sygnatariuszami są przedstawiciele MKiŚ, instytucje rządowe, władze samorządowe oraz uczelnie. Celem hubu jest rozpowszechnienie i wsparcie pomp ciepła w całym kraju.

– Zakładamy współpracę podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących OZE i pompy ciepła w ciepłownictwie – komentował Dziadzio.

Koncepcja hubu zakłada połączenie trzech elementów mechanizmu ekosystemu innowacji tj. infrastruktury technicznej (biura, laboratoria i hale testowe), nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie ekosystemem innowacji), współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki (inkubatory, startupy, państwowe i prywatne fundusze, inwestorzy).

Dostrzegając potencjał partnerstwa sektorowego inicjowanego przez PORT PC minister zaprosił branżę do współpracy. Inicjatywa może wnieść do Hubu w Miękini wiedzę na temat barier rozwoju sektora pomp ciepła w Polsce oraz propozycję rozwiązań prawnych oraz perspektyw rozwoju tego sektora w Polsce.

Redakcja GLOBEnergia