Rzeczywista moc baterii słonecznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ogniwo fotowoltaiczne

Wielu fascynatow fotowoltaiki zapewne zadaje sobie pytanie, jaka jest rzeczywista moc baterii słonecznych w rzeczywistych warunkach pracy. Moc ta będzie zasadniczo zależała od dwóch grup czynników: warunków pogodowych oraz typu instalacji.

Parametry paneli fotowoltaicznych podawane przez producentów wyznaczane są w znormalizowanych warunkach pracy, tzw. STC (standard test conditions), w których natężenie promieniowania słonecznego wynosi 1000 W/m2, temperatura otoczenia 25°C, a grubość atmosfery, przez którą przechodzi promieniowanie, wynosi 1,5. Patrząc na te warunki, łatwo można zauważyć, że w rzeczywistych warunkach pracy panel fotowoltaiczny będzie zazwyczaj pracował z mocą niższą od nominalnej. W przypadku baterii słonecznych moc urządzenia spada w przybliżeniu proporcjonalnie do spadku natężenia promieniowania słonecznego.

 Typowy panel fotowoltaiczny uzyskuje nominalną sprawność w szerokim zakresie natężenia promieniowania słonecznego 400–1000 W/m2. Jedynie w zakresie bardzo niskiego promieniowania poniżej 300 W/m2 spada sprawność konwersji fotowoltaicznej do poziomu 90–95% wartości nominalnej.
 
Clipboard01
Zakładając, że posiadamy panel fotowoltaiczny o mocy nominalnej 100 W, wartość tę będziemy mogli uzyskać przy promieniowaniu 1000 W/m2. Gdy wartość natężenia promieniowania spadnie do 500 W/m2, nasz panel fotowoltaiczny będzie generował 50 W. Z kolei w pochmurny dzień, gdy wartość promieniowania słonecznego spadnie do 200 W/m2, 100-watowy panel fotowoltaiczny będzie generował ok. 19 W.

Drugim ważnym aspektem pogodowym wpływającym na moc baterii słonecznej jest temperatura. W testach panele fotowoltaiczne badane są przy 25°C, w trakcie słonecznej letniej pogody temperatura panelu fotowoltaicznego jest często znacznie wyższa od 25°C, co przekłada się na niższą sprawność baterii słonecznej w stosunku do informacji podawanej przez producenta.(…)
 
Bogdan Szymański
GLOBEnergia  
2012 2