Rzucili światło na energetykę słoneczną! Relacja z Forum Solar+

Na tegorocznym Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+, które odbyło się 8 lutego w Kielcach, nie zabrakło dyskusji o sytuacji prosumentów, nowym podejściu do magazynowania energii i sposobach na usprawnienie pracy instalacji fotowoltaicznych. Dziewięciu przedstawicieli firm zajmujących się panelami PV i magazynowaniem energii przedstawiło swoje propozycje, jak stawić czoła wyzwaniom nowoczesnej energetyki. Jakie zagadnienia poruszono?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Zalety magazynowania energii w samochodach elektrycznych.
  • Inteligentne falowniki i możliwość integracji instalacji fotowoltaicznej z systemem automatyki w budynku.
  • Agrowoltaika, czyli połączenie energii ze słońca i produkcji rolnej.

Bogdan Szymański i Grzegorz Burek z redakcji GLOBENERGIA otwarli Forum swoim Energetycznym Talk Show. Tym razem zaprosili do rozmowy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Macieja Borowiaka. Panowie omówili szeroko zagadnienia związane ze sprawiedliwym dla prosumenta sposobem rozliczania produkcji z instalacji fotowoltaicznej, magazynowaniem energii w akumulatorach samochodów elektrycznych, a także wspomnieli o małej energetyce wiatrowej. Wyrazili wsparcie dla rozwoju tej technologii (jak również dla innych OZE), ale podkreślili, że w przypadku przydomowych turbin wiatrowych konieczny jest dostęp potencjalnych inwestorów do wiedzy i edukacji w tym zakresie.

Galeria:

Urządzenia i ich możliwości integracji – „nowy” wymiar fotowoltaiki

Pierwszą sesję tematyczną poprowadził Bogdan Szymański, a swoje prezentacje przedstawili Marcin Jędrachowicz (Jinko Solar), Dawid Waligóra (Sungrow) i Karol Rewczuk (Volvo). Z wystąpień prelegentów wynika, że w dążeniu do osiągnięcia lepszej efektywności instalacji i optymalizacji pracy producenci szukają nowych rozwiązań konstrukcyjnych paneli i falowników. Zaprezentowana technologia paneli słonecznych TOPCon (ang. Tunnel Oxide Passivated Contact) dzięki pokryciu powierzchni panela dodatkowymi warstwami półprzewodnika, ma zapewniać niższe straty spowodowane rezystancją, a co za tym idzie wyższą sprawność panelu. Rozwiązaniem na nierównomierne obciążenie faz ma być nowa generacja falowników, które w inteligentny sposób mogą zarządzać energią, w tym ładowaniem lub rozładowywaniem magazynów energii. A skoro o magazynowaniu energii mowa – mówiono również o tym, że w roli magazynów energii można wykorzystać samochody elektryczne, które mają nad zwykłymi akumulatorami taką przewagę, że mogą się przemieszczać. Uwzględnienie ich w systemie równoważenia sieci energetycznej może być więc bardzo pomocne.

Projektowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie 

W drugiej części spotkania plan na przyszłość inwestycji fotowoltaicznych zaprezentowali Maciej Piliński (Fronius), Paweł Szarek (Avrii), Karol Gnoza (Enson), Barbara Michałowska (Corab), Maciej Palmowski (Kostal) i Krzysztof Grobel (Solgen). 

Tematem wystąpień były potencjalne niebezpieczeństwa w instalacjach PV (w tym cyberprzestępczość, powstawanie łuków elektrycznych, usterki i awarie sprzętu) i sposoby ich unikania. Mówiono także o świadomym podchodzeniu do produktu – możliwości naprawy i zrównoważonego pozyskiwania surowców do budowy. 

Jako ważna kwestia zostało też poruszone zarządzanie energią, poprzez inteligentne systemy automatyki budynkowej współpracujące z falownikiem instalacji fotowoltaicznej. Omówiono funkcje nowoczesnego falownika i możliwości poszczególnych urządzeń. 

Podkreślono również znaczenie odpowiedniego zaprojektowania i doboru elementów konstrukcyjnych w bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej. Instalatorzy mogli więc usłyszeć kilka rad i zweryfikować stosowane przez siebie metody.

Na forum pojawił się również pomysł synergii produkcji energii i zrównoważonych upraw rolnych, przez instalowanie fotowoltaiki na obszarach rolnych. Tak zwana agrowoltaika ma umożliwić produkcję zielonej energii i osiągnięcie lepszej wydajności plonów rolnych. Panele słoneczne mogłyby być instalowane zarówno nad, jak i między terenami uprawnymi. 

Na koniec pojawiła się analiza działających w Polsce instalacji fotowoltaicznych. Okazało się, że najwięcej mocy zainstalowano w formie mikroinstalacji, a duże farmy słoneczne powyżej 1 MW to tylko 5% łącznej mocy PV w kraju. Uczestnicy mieli okazję uporządkować swoją wiedzę na temat wymogów formalno-prawnych i kolejnych kroków planowania inwestycji w fotowoltaikę. 

Do zobaczenia za rok!

Tegoroczne forum zgromadziło ponad 400 przedstawicieli firm wykonawczych, projektantów, pasjonatów i przyszłych, świadomych inwestorów. 

Forum zakończyło się nagrodzeniem laureatów konkursu Dobre Praktyki w Dobrych Rękach w kategorii fotowoltaiki i magazynowania energii. Laureacivzostali docenieni za wyjątkowe rozwiązania – kompleksowe, dokładnie przemyślanie lub nietypowe. Kolejne spotkanie branży energetyki słonecznej i magazynowania energii w ramach Forum Solar+ już za rok!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia