Umowę na dofinansowanie podpisano 10 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach dofinansowanego projektu przedsiębiorstwo Bania wdroży innowacyjny system wykorzystania w dodatkowy sposób energii geotermalnej z ujęcia GT1. Woda z odwiertu popłynie do zbudowanej ciepłowni geotermalnej, która z kolei zasili w ciepło i chłód hotel oraz inne budynki w bazie turystycznej Bania.

Prace potrwają do 30 czerwca 2019 roku

Planowane jest m.in. wdrożenie technologii wymiennikowni, w tym pozyskanie i montaż odpowiednich urządzeń. Dodatkowo zostaną oddane do użytku rurociągi sieci cieplnej oraz dwa zbiorniki: jeden jako rezerwuar wody geotermalnej, a drugi przeznaczony na ścieki oczyszczone (zasób schłodzonej wody termalnej). System zostanie zbudowany do 30 czerwca 2019 r. Osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego jest planowane na rok po ukończeniu rozbudowy.

Inwestycja w liczbach

– roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na 1040 ton CO2/rok
– produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych wyniesie 4 928,9 MWht/rok
– koszt całkowity projektu sięgnie 9 487 652 zł
– niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW wyniesie 3 365 732 zł

– Projekt jest ciekawy i innowacyjny. Cieszę się, że dzięki niemu zadbamy o środowisko, stosując najnowsze technologie. Jeszcze do niedawna użytkowaliśmy kocioł węglowy, a dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić, jak można korzystać z takiego emisyjnego źródła ciepła, mając jednocześnie zasoby geotermalne. – zauważył Prezes Paweł Dziubasik po podpisaniu umowy.

Umowa NFOŚiGW

Od lewej: Dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW Urszula Zając, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Prezes Zarządu Bania Paweł Dziubasik, Koordynator Wojciech Jarosiński, Kierownik Wydziału OZE NFOŚiGW Agnieszka Karwat. Fot. NFOŚiGW/M.Sobota


Prezes spółki Bania nadmienił również że system został zaprojektowany tak, aby z jednej strony wykorzystywać z odwiertu energię geotermalną i wodę zrzutową, a z drugiej strony stosować urządzenia, które będą produkowały chłód, choćby na potrzeby klimatyzacji w hotelu.

Dofinansowanie przez NFOŚiGW tej inwestycji umożliwia program priorytetowy pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki , Część 2)Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej.

Źródła: NFOŚiGW
Zdjęcie główne: termabania.pl

Redakcja GLOBEnergia