Aktualności Aktualności

Są wzory rozporządzeń ws. jakości paliw – czy na rynku nic się nie zmieni?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

13 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały projekty rozporządzeń Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych,w sprawie metod badania jakości paliw stałych oraz dotyczące wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Na zgłaszanie wszelkich uwag do projektów przeznaczono zaledwie 8 dni!

"Termin konsultacji krótszy niż 30 dni wynika z ważnego interesu publicznego, jakim jest szybkie wprowadzenie regulacji" - napisano w rządowej Ocenie Skutków Regulacji.

Będzie można spalać wszystko?

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, prezentowane zmiany nie wprowadzą znaczących ograniczeń dotyczących węgla. W obrocie pozostaną nadal odpady węglowe - muły i flotokoncentraty, a więc najdrobniejsze i najgorsze jakościowo paliwa. Rozporządzenie wprowadza nową klasę węgla - tzw. ekomiał, z wymiarem ziaren od 0 do 31,5 mm!

W sieci pisze się ironicznie, że jest to "rozporządzenie o (braku) wymagań jakościowych dla paliw stałych”.

W tej sprawie na Twitterze zabrał głos również Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Są wakacje więc Ministerstwo Energii zrobiło 7-dniowe konsultacje społeczne kluczowego rozporządzenia w sprawie norm jakości węgla. Dalej będzie można handlować odpadem węglowym – mułem, flotem. Rozporządzenie zrobiono tak, żeby na rynku nic się nie zmieniło. - komentuje Andrzej Guła.

Kary za brak świadectwa

Nowe rozporządzenie przewiduje również wprowadzenie wzoru świadectwa paliw stałych, w którym to przedsiębiorca wystawiający świadectwo podpisze, iż dystrybuowany towar spełnia wymagania jakościowe.Kontrolowani nie będą indywidualni nabywcy paliw stałych, a składy i miejsca w których można je kupić.

Za wprowadzenie do obrotu paliwa niezgodnego z nowymi wymogami przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł.

ME w następujący sposób wyjaśnia skierowanie rozporządzeń do konsultacji: - Obecny kształt projektów jest wynikiem prac prowadzonych od stycznia 2017 r. Rozporządzenia były wielokrotnie konsultowane i uzgadniane z licznymi podmiotami takimi jak: resorty, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, instytucje naukowe. (...)

Do 21 sierpnia 2018 roku można zgłaszać uwagi dotyczące treści rozporządzeń na adres email: SekretariatGDA@me.gov.pl.

https://globenergia.pl/najgorszy-wegiel-ma-zniknac-z-rynku-prezydent-podpisal-ustawe-o-kontrolowaniu-jakosci-paliw/