Pojazd służył będzie do przewozu specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej. Urządzenia znajdujące się w samochodzie posłużą do prowadzenia pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10. Dodatkowo pojazdy będzie wyposażony w detektor wielogazowy i kamerę termowizyjną. Dron, który również będzie częścią wyposażenia nowego Hyundaia pozwoli na monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych, lokalizowanie trudno dostępnych wysypisk śmieci i odpadów niebezpiecznych, a jego aparatura pozwoli na określenie rodzaju zanieczyszczeń w zbiornikach wodnych.

– Nowoczesny samochód wraz z aparaturą pozwoli na dokonywanie pomiarów w newralgicznych punktach miasta. Pozwoli sprawdzić, wytypować miejsca źródeł emisji wielogazowej. Krótki czas w jakim urządzenie dokonuje pomiaru (maksymalnie ok. 10 min.), jego mobilność, dają możliwość wykrycia niepożądanych źródeł emisji zanieczyszczeń na miejscu – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

 

Zakup nowych urządzeń dla straży miejskiej zrealizowano ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej w 2018 r. przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Łączny koszt to 285,7 tys. zł. Zakup samochodu elektrycznego wyniósł prawe 150 tys. zł, Dron wraz z wdrożeniem obsługi prawie 32 tys. zł, analizator pyłu DUSTTRAKK z walizkowym zestawem środowiskowym 43 tys. zł i kamera termowizyjna 62,7 tys. zł.

Źródło: strazmiejska.krakow.pl

Redakcja GLOBEnergia