PSEW we współpracy z firmą doradczą TPA Poland oraz kancelarią prawną DWF opracował raport na temat energetyki wiatrowej na lądzie. Branża stoi w obliczu planów liberalizacji tzw. ustawy odległościowej, która skutecznie ograniczyła rozwój wiatraków na lądzie. Obecnie projekt nowelizacji jest poddany konsultacjom publicznym. Ustawa na około pięć lat zahamowała rozwój nowych projektów wiatrowych, ale i możliwość budowy domów w pobliżu instalacji. Liberalizacja ustawy odległościowej oddaje w ręce lokalnych władz prawo decydowania o lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i o odległościach, nie mniejszych jednak niż 500 m.

W raporcie wskazano, że Polska powinna szybko zwrócić się w stronę zeroemisyjnych, rozproszonych źródeł odnawialnych, spośród których energetyka wiatrowa na lądzie ma największy potencjał do rozwoju i dynamicznego przyrostu nowych mocy wytwórczych. Obecnie moc zainstalowana w wiatrakach na lądzie sięga poziomu 6,4 GW (według stanu na koniec marca 2021 r.)

Bonusem rozwoju wiatraków na lądzie to czystsze powietrze

Energetyka wiatrowa na lądzie może wesprzeć elektryfikację w takich sektorach jak ciepłownictwo, transport, czy procesy przemysłowe. Najtańsza na rynku energia z wiatru na lądzie pozwoli zdekarbonizować polską gospodarkę i pomoże zachować jej konkurencyjność na globalnych rynkach. Przedstawiciele PSEW zauważają, że bonusem będzie przede wszystkim czyste powietrze.

Prawnicy z kancelarii DWF wskazują, że proces inwestycyjny w energetyce wiatrowej jest wieloetapowy i długotrwały. Aby umożliwić przyrost w tym segmencie, trzeba uprościć procedury w zakresie budowy nowych instalacji OZE.

OZE to większa konkurencyjność polskich firm

Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, zwrócił uwagę podczas prezentacji raportu, że na rynkach światowych wygrywają producenci z najniższymi kosztami energii.

– Jeśli chcemy utrzymać w Polsce hutnictwo i przemysł energochłonny, musimy zapewnić , iż najbardziej konkurencyjne kosztowo technologie wytwarzania energii, takie jak energia z wiatru na lądzie, będą miały dobre warunki rozwoju. Jest to tym bardziej istotne, że nadchodząca dekarbonizacja hutnictwa dodatkowo jeszcze znacząco zwiększy zapotrzebowanie sektora na energię elektryczną – wyjaśnił Dzienniak.

Jak czytamy w raporcie, wyniki aukcji OZE z lat 2018-2021 pokazują, że pod względem kosztów produkcji energii elektrycznej energetyka wiatrowa na lądzie nie ma w Polsce konkurencji. Wojciech Sztuba, Partner w TPA Poland wyjaśnia, że w latach 2018-2020 inwestorzy zakontraktowali łącznie 161,8 TWh energii elektrycznej produkowaną w elektrowniach wiatrowych za kwotę 33,9 mld zł.

– W przeciągu 15-letniego okresu wsparcia średnia cena za 1 MW wynosi 209 zł, a prąd z wiatru kosztuje podatnika 24 proc. mniej niż trzeba było zapłacić za energię elektryczną na TGE w kwietniu 2021 r. – wskazał  Wojciech Sztuba, Partner w TPA Poland.

Przewaga energetyki wiatrowej nad innymi źródłami OZE utrzyma się za sprawą rozwijanej technologii. Obecnie najwydajniejsze instalacje to turbiny o mocy zainstalowanej 5-6 MW, jednak obowiązujące regulacje odległościowe uniemożliwiają ich budowę w naszym kraju. Dlatego eksperci wskazują, że w kontekście realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz transformacji energetycznej należy zmienić regulacje w Polsce.

Źródło: PSEW 

Redakcja GLOBEnergia