Samorządy otrzymają pełne dofinansowanie do poszukiwań złóż wód termalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 70 mln zł dla samorządów, które podejmą się działań w obszarze poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w konkursie rozpocznie się 3 stycznia 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Po Nowym Roku rusza drugi konkurs w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nabór będzie realizowany w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Wsparcie dotyczy przede wszystkim geotermii. Dofinansowanie obejmuje pierwszy otwór badawczy, służący rozpoznaniu pod kątem efektywnego wykorzystania wód termalnych w Polsce.

Dr Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju powiedział, że Polska potrzebuje rozwoju OZE w Polsce, w szczególności geotermii, jako naturalnego, rodzimego zasobu.

- Niemal połowa obszaru Polski zawiera potencjał geotermalny i trzeba go uruchomić, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo - rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego – temu służyć będzie ogłaszany program. Do poszukiwań nadaje się dość szeroki obszar zbadany już wstępnie pod kątem zagospodarowania gorących wód - to Podhale oraz pas ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie – musimy umiejętnie zewidencjonować, a zaraz potem wykorzystać ten potencjał – powiedział wiceminister.

Założenia programu

W programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” założono racjonalne wydatkowanie środków dzięki realizacji przedsięwzięć, dla których prawdopodobieństwo rozpoznania i udokumentowania złóż wód termalnych będzie jak największe. Decydenci spodziewają się lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii, przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych

MKiŚ poinformował, że po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu program został zmieniony, w szczególności w zakresie załączników. Jako główną zmianę należy wykazać wykluczenie możliwości dofinansowania otworów głębszych niż 3 500 m. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zatem dokładne zapoznanie się z aktualną treścią programu, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w składanych wnioskach. Zainteresowane samorządy, po przygotowaniu wszystkich dokumentów, mogą je składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW. Złożone przez samorządy aplikacje będą oceniane w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe dopuszczające - wyszczególnione w programie priorytetowym - i zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie konkursu.

- Jak już wiemy, przedsięwzięcia geotermalne, w szczególności w zakresie wykonania dubletu otworów pozwalających na zamknięcie pętli grzewczej są dość kosztowne, ale stanowią m.in. zeroemisyjne źródło ciepła, co z punktu widzenia ochrony środowiska czyni je bardzo atrakcyjnymi. Stąd też decyzja o kontynuacji programu – podkreślił Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

Z kolei wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski powiedział, że Narodowy Fundusz chce wspierać tego typu działania także dlatego, że wiele podobnych, już sfinansowanych przez NFOŚiGW inwestycji przyniosło wymierne efekty.

- Kapitalnie funkcjonują m.in. Geotermia Podhalańska, Geotermia Pyrzycka i wiele innych, w tym kompleks rekreacyjno-uzdrowiskowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały rozpoczęte od odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych – powiedział Michalski.

Strategia energetyczna Polski obejmuje rozwój geotermii

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii szczególnie w ciepłownictwie systemowym. MKiŚ wyjaśnia, że jest to bezemisyjna energia, niezależna od warunków pogodowych i równomierna w skali roku.

Oprócz programu Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce dedykowanego samorządom, rząd proponuje również program priorytetowy Polska Geotermia Plus z pulą 600 mln zł, który jest przeznaczony nie tylko dla podmiotów samorządowych, ale dla wszystkich przedsiębiorców. Warto również wspomnieć, że dla bardziej dynamicznego rozwoju geotermii powołano przedsiębiorstwo Geotermia Polska sp. z o.o.  – Narodowy Fundusz zaprasza do współpracy z nim wszystkich zainteresowanych.

Źródło: MKiŚ/NFOŚiGW

Zobacz również