Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Józefowie to placówka inwestująca z „zieloną energię”. Zainstalowane są już kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i mikro turbina wiatrowa. Najnowszą instalacją jest kogenerator. Po jego uruchomieniu, ośrodek będzie samowystarczalny energetycznie.

Szpital w Józefowie czeka na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zezwolenia na produkcję prądu przez instalację kogeneracyjną. Montowany kogenerator waży 32 tony i osiaga moc 1,2 MW. Zasilany jest gazem ziemnym. Będzie on stanowił główne źródło ciepła, a za sprawą podłączonej prądnicy – również energii elektrycznej. Mimo iż wytwarzanie energii w kogeneratorze nie jest tańsze niż dotychczasowe wydatki na zakup energii, jednak powstające w procesie ciepło wykorzystywane będzie do podgrzewania wody użytkowej, a zimą także do centralnego ogrzewania. Wykorzystana będzie również powstajaca para wodna. Znajdzie ona zastosowanie np. w sterylizatorni. Moc kogeneratora przewyższa zapotrzebowanie szpitala, dlatego została ona podłączona do lokalnej sieci. Tam będą przekazywane ewentualne nadwyżki mocy.

 
Inwestycje Wojewódzkiego Szpitala na tym się nie kończą. W dalszej perspektywnie planowany jest także zakup absorbera, by instalacja zmieniła się w trigeneracyjną, czyli produkowała również chłód.
Dotychczasowe koszty całej inwestycji wraz z turbiną wiatrową i urządzeniami wykorzystującymi energię słońca wynoszą 6,74 mln zł. Większość, bo 70% tej kwoty to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pozostałe funduszę pochodzą z Urząd marszałkowskiego i środków własnych szpitala. Ocenia się, że inwestycja ma się zwrócić w czasie około czterech latach.
 
Źródło: Gazeta.pl