Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii na całym świecie znajduje odzwierciedlenie w budownictwie mieszkalnym i w budownictwie użyteczności publicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych staje się standardem w państwach wysokorozwiniętych. Najlepszym przykładem są regulacje prawne we Francji z 2015 r., które stanowią, iż każdy nowy budynek wybudowany w strefie handlowej musi być częściowo pokryty panelami fotowoltaicznymi lub roślinnością. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj. W przypadku instalacji fotowoltaicznej celem takiego rozwiązania jest znacząca redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Energia wyprodukowana przez fotowoltaikę zużywana jest głownie przez klimatyzację w okresie letnim bądź na energochłonne ogrzewanie w okresie zimowym.

Dachy w miastach – idealna powierzchnia do montażu fotowoltaiki

Dachy w miastach zajmują ogromną, zazwyczaj niewykorzystaną powierzchnię. To odpowiednie miejsca do założenia instalacji fotowoltaicznych, szczególnie jeśli chodzi o energię słoneczną, której na zachodnim wybrzeżu USA nie brakuje. Władze miasta San Francisco postanowiły, że każdy nowy budynek w mieście musi mieć instalacje fotowoltaiczna, która powinna zajmować min. 15%. powierzchni dachu. Warunkiem montażu jest niezacieniona powierzchnia dachu. Tam, gdzie nie ma warunków do wybudowania instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, władze miasta dopuszczają możliwość posadzenia roślin. Regulacja dotyczy budynków mieszkalnych oraz komercyjnych mających 10. lub mniej kondygnacji. Celem miasta jest samowystarczalność energetyczna w oparciu o odnawialne źródła energii, a fotowoltaika jest głównym narzędziem do osiągnięcia celu.

Ponadto PV jest ważnym instrumentem w budowie zrównoważonej przyszłości miast i regionów. Przekształcenie niewykorzystanej przestrzeni dachów w elektrownie słoneczne to przyszłościowy kierunek władz miasta, który służy dobru lokalnych społeczności i środowisku naturalnemu. Kalifornia jest liderem w USA w zakresie promocji i inwestowania w odnawialne źródła energii. Decyzje korzystne dla rozwoju OZE to nie tylko realna walka ze skutkami zmian klimatycznych, to również troska o mieszkańców miasta, poprzez inwestycje w bezemisyjne źródła energii.

Europa tworzy regulacje sprzyjające rozwojowi OZE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wymaga, aby wszystkie kraje członkowskie znowelizowały przepisy budowlane i podjęły kroki w celu zapewnienia wykorzystania OZE w budynkach nowych lub rewitalizowanych. Fotowoltaika jest najlepszym rozwiązaniem będącym odpowiedzią na znowelizowane przepisy prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Kluczową rolę w implementacji przepisów odgrywają inżynierowie budowlani i architekci, którzy w trakcie prac projektowych mogą integrować mikroelektrownie fotowoltaiczne z budynkami, tworząc dzięki temu nową jakość w budownictwie.

Takie przedsięwzięcie jest korzystne ekonomicznie dla inwestora, gdyż do montażu systemu fotowoltaicznego nie jest wymagany dodatkowy grunt, a nominalna moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych na poziomie min. 80% jest gwarantowana przez producentów przez 25 lat, czyniąc z fotowoltaiki inwestycję ze stabilnym wzrostem.

W Polsce od 2008 r. można zauważyć sukcesywny wzrost inwestycji w fotowoltaikę zarówno w sektorze klientów indywidualnych, biznesowych, samorządowych i rządowych. Inwestorzy ceniący większą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne decydują się na wytwarzanie energii elektrycznej z niewyczerpanej energii słonecznej. Europejskie regulacje prawne wspierające inwestycje w OZE przyczyniają się do zwiększenia mocy przyłączeniowych również w Polsce.

Fotowoltaika jest perspektywiczną technologią, która nie powoduje skażenia i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. System fotowoltaiczny należy do źródeł energetyki odnawialnej, który jest bezpieczny i praktycznie bezobsługowy dla użytkownika. Specyfika systemów fotowoltaicznych umożliwia zastosowanie ich w szerokim zakresie mocy od kilku kWp na domach, poprzez systemy kilkunasto- lub kilkuset kWp, aż do elektrowni fotowoltaicznych o mocy kilkuset MWp przyłączonych.

Źródła: Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, Dz.U. z 2013 r., poz. 926, nationalgeographic.com, ekobudowanie.pl, npr.org, solarpowerworldonline.com

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia