Dofinansowany portfel inwestycyjny Qair obejmuje 4 elektrownie wiatrowe oraz 29 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 106 MW. Wszystkie projekty wygrały aukcje OZE. Będą podpisywane kontrakty różnicowe na 15 lat, która zagwarantują stały poziom cen sprzedaży energii elektrycznej.

W ramach umowy ustalono, że Santander Bank Polska pełni rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń i Banku Rachunków. Santander Bank Polska jest jednym z największych instytucji finansowych z kapitałem prywatnym w Polsce. Poprzez inwestycję w aktywa OZE Qair chce być istotną częścią transformacji energetycznej w Polsce oraz realizować własne cele w zakresie inwestycji w zrównoważony rozwój.

– Liczymy, że dalszy rozwój Qair Polska znacznie przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym kraju. Już wkrótce nasz portfel operacyjny przekroczy 300 MW i mamy ambitne plany dotyczące kolejnych inwestycji – powiedział Krzysztof Wojtysiak, dyrektor generalny Qair Polska.

Francuska grupa Qair to niezależny producent energii, który posiada wyłącznie aktywa OZE o mocy 220 MW. Obecnie w fazie finansowania i budowy znajdują się projekty o łącznej mocy 780 MW. Grupa rozwija także 3 GW aktywów, które znajdują się na wcześniejszym etapie rozwoju. Firma zatrudnia 190 osób. Przychody w 2019 r. uplasowały się na poziomie 67 mln euro. Celem przedmiotu jest uruchomienie 1 GW mocy zainstalowanej do 2022 r.

Wzrasta rola banków w transformacji energetycznej

Banki są jednym z wielu inwestorów w sektorze OZE. Wypełniają często lukę w środkach finansowych, których brakuje na inwestycje w transformację energetyczną. Są też motorem napędowym nowych technologii. Nieuchronnie stają się głównym uczestnikiem finansowania projektów OZE.

W ostatnim czasie na łamach GLOBEnergia informowaliśmy o uruchomieniu funduszu PKO Energii Odnawialnej – FIZAN przez lidera polskiej bankowości PKO BP we współpracy z PKO TFI. Największy bank w Polsce planuje zainwestować w OZE 500 mln zł.

Biuro prasowe BOŚ poinformowało naszą redację, że na finansowanie fotowoltaiki bank skierował ponad 262 mln zł do końca 2019 r. – W I połowie 2020 r. Bank udzielił kredyty inwestycyjne i obrotowe w łącznej kwocie ponad 103 mln zł na budowę 42 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 44,3 MW. Kolejne projekty sfinansowaliśmy także w II półroczu 2020 r., pełne dane opublikujemy niebawem – informuje BOŚ.

Analitycy BloombergNEF wskazują, że w 2020 r. po raz pierwszy przekroczono poziom 500 mld dol. inwestycji na rzecz transformacji energetycznej na świecie. W celu osiągnięcia światowych celów klimatycznych poprzez kontrolę emisji potrzebne są środki pieniężne na poziomie 1 bln dol. rocznie.

Dostępność taniego finansowania jest kluczowym czynnikiem dla uzyskania konkurencyjnej cenowo energii z OZE. Produkty kierowane są często do użytkowników końcowych, takich jak właściciele domu lub firmy inwestycje w nowe technologie. Coraz częściej banki rezygnują z finansowania projektów związanych z energetyką konwencjonalną. Zgodnie z nową polityką udzielania kredytów energetycznych Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie wspiera już inwestycji opartych na paliwach kopalnych, w tym gaz ziemny. Dzięki tej decyzji EBI stał się pierwszą międzynarodową instytucją finansową, która zakończyła finansowanie projektów związanych z paliwami kopalnymi i skoncentrowała swoje wsparcie na projektach w pełni zgodnych z Porozumieniem Paryskim. EBI informuje także, że w 2020 r. wsparcie udzielone przez bank pomogło w budowie około 29 113 km linii elektroenergetycznych i wytworzeniu 10 102 MWh energii, z czego ponad 83 proc. pochodziło z OZE.

Źródło: Santander, EBI 

Redakcja GLOBEnergia