Aktualności Aktualności

SBF POLSKA PV krytycznie o kryteriach przyłączenia mikroinstalacji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej  Polska PV krytycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w IRIESD, w szczególności stoi na stanowisku, że zmniejszenie mocy instalacji z 4,6 do 3 kW dla instalacji jednofazowych jest zbyt radykalne i wprowadzane zbyt szybko. Stawia także pod znakiem zapytania wiele realizowanych projektów.

W zakresie wprowadzenia wymogów sterowania mocą instalacji i możliwością jej odłączenia w zależności od mocy, SBF zwrócił się do OSD o szczegóły funkcjonowania tego rozwiązania. Na tym polu obawy stowarzyszenia budzą min: możliwości nadużyć (nieuzasadnione odłączenia w oparciu o uznaniowość OSD), dodatkowe koszty układu telemechaniki, brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji. Bez tych szczegółów trudno jednoznacznie określić konsekwencji tych zmian dla rynku PV w Polsce.

Bardzo negatywnie stowarzyszenie ocenia także tryb wprowadzania zmian, czas ich wprowadzania oraz brak informowania zainteresowanych środowisk, w tym także stowarzyszenia o zakresie wprowadzanych zmian.

Jako pozytyw SBF POLSKA PV ocenia jedynie kierunek, w którym główni OSD w Polsce chcą wprowadzić spójne wymogi przyłączania mikroinstalacji pod warunkiem jednak, że wymogi te będą odpowiadać realiom rynkowym.

Mając na uwadze, że proponowanie zmiany w kryteriach przyłączenia mikroinstalacji mają daleko idące konsekwencje dla rynku PV, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV prowadzi szeroką dyskusję nad stanowiskiem, które planuje  przedstawić prezesowi URE.

https://globenergia.pl/kto-straci-na-kartach-aktualizacji-iriesd-konsument-samorzad-instalator-czy-producent/