Schüco informuje!

Poniżej publikujemy oświadczenie firmy Schüco w sprawie modułów fotowoltaicznych, które mogą być obciążone wadą.

Zdjęcie autora: Schüco International Polska Sp. z o.o.

Schüco International Polska Sp. z o.o.

Jako były producent m.in. wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, w ramach naszego aktywnego i pasywnego obowiązku obserwacji produktu stwierdziliśmy niedawno, że niektóre moduły fotowoltaiczne naszej firmy mogą być obciążone wadą. Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa produktów jest dla nas najwyższym priorytetem, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ani kupujący ani jakakolwiek niezaangażowana strona trzecia nie doznają obrażeń podczas korzystania z wytworzonych przez nas produktów.

W związku z tym w niniejszym piśmie informujemy Państwa prewencyjnie o defekcie modułu fotowoltaicznego, który może być spowodowany przez wadliwą poliamidową folię tylną dostarczaną przez różnych poddostawców. Opisany poniżej defekt może występować w modułach dostarczonych od 2010 do 2014 roku.

W wyniku badań terenowych firma Schüco ustaliła, że pewien typ poliamidowych folii tylnych pochodzących od różnych producentów może wykazywać wady, które mogą prowadzić do ich pękania. Potencjalne zagrożenie wynikające z typu uszkodzenia zależy od materiału, miejsca i rodzaju instalacji oraz innych czynników. W specyficznych warunkach pogodowych i środowiskowych nie można wykluczyć zagrożenia zdrowia i życia wskutek porażenia prądem.

Od teraz nie wolno dotykać elementów instalacji fotowoltaicznych, które mogą być uszkodzone z powodu opisanych powyżej wad w tylnej folii, bez zastosowania środków ochrony przeciwporażeniowej opisanych poniżej.

Produkty, których dotyczy problem

MODUŁY I NUMERY KATALOGOWE, KTÓRYCH DOTYCZY PROBLEM

Może to dotyczyć tylnych folii bocznych następujących modułów fotowoltaicznych:

  • 2010-2012
Nazwa Numer katalogowy
MPE 205 PS 05259998
MPE 210 PS 05259647
MPE 215 PS 05259996
MPE 220 PS 05272661
MPE 175 MS 05271312
MPE 180 MS 05271313
MPE 185 MS 05271314
MPE 190 MS 05271362
MPE 200 PS 05271238
2010-2012

AKTUALIZACJA: KOLEJNE USZKODZONE MODUŁY

  • 2011-2013
Nazwa Numer katalogowy
MPE 225 PS 60272367
MPE 230 PS 60272368
MPE 230 PS 60273178
MPE 230 PS 60273182
MPE 235 PS 60272369
MPE 235 PS 60273179
MPE 235 PS 60273183
MPE 240 PS 60273180
MPE 240 PS 60273184
MPE 245 PS 60272774
MPE 245 PS 60273181
MPE 245 PS 60273185
2011-2013
Nazwa Numer katalogowy
MPE 240 PG 60 FA274536
MPE 240 PG 60 FA274537
MPE 240 PG 60 FA274538
MPE 245 PG 60 FA274540
MPE 245 PG 60 FA274541
MPE 240 PG 60 FA274576
MPE 245 PG 60 FA274577
MPE 250 PG 60 FA274578
MPE 250 PG 60 FA274582
MPE 250 PG 60 FA274583
MPE 225 PG 60 FA274754
MPE 230 PG 60 FA274756
MPE 255 PG 60 FA274805
MPE 250 PS 60 FA274972
MPE 250 PS 60 FA274977
MPE 255 PS 60 FA274978
MPE 260 PS 60 FA274979
2012-2014
  • 2011-2012
Nazwa Numer katalogowy
MPE 210 PS 12273220
MPE 210 PS 12273308
2011-2012

Numery katalogowe modułów, których dotyczy problem, mogą być wymienione na fakturze lub można je znaleźć na naklejce z tyłu modułów.

Ważna informacja

INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ NALEŻY SPRAWDZAĆ, WYŁĄCZNIE Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI:

POD ŻADNYM POZOREM NIE DOTYKAĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. BEZ PODJĘCIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. NIE WOLNO RÓWNIEŻ DOTYKAĆ ŻADNYCH PRZEWODÓW, WTYCZEK, CZĘŚCI KONSTRUKCJI NOŚNEJ ANI INNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIEUPOWAŻNIONE OSOBY TRZECIE NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK MUSI ZOSTAĆ POINFORMOWANY O ISTNIEJĄCYM ZAGROŻENIU PRZED PODJĘCIEM DZIAŁAŃ.

JEŻELI NIE MA PEWNOŚCI, ŻE NIEUPOWAŻNIONE OSOBY TRZECIE NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INSTALACJI, POWINNA ONA ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZDEMONTOWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, A MODUŁY FOTOWOLTAICZNE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.

TO OSTRZEŻENIE NALEŻY KONIECZNIE PRZEKAZAĆ BEZ WYJĄTKU WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRACUJĄ PRZY INSTALACJI LUB W INNY SPOSÓB MOGĄ SIĘ Z NIĄ STYKAĆ.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem solartf@schueco.com.

Pod warunkiem przestrzegania powyższych wskazówek można kontynuować eksploatację modułów.