W ostatniej ocenie rządu Polski Alarm Smogowy wskazał to, że liczba składanych wniosków w programie Czyste Powietrze rośnie. W 2018 roku średnio w tygodniu było składanych ok. 1060 wniosków. Po reformie w maju 2020 roku ta liczba wzrosła do 1743 wniosków. W ostatnim tygodniu wpłynęło 3628, natomiast celem jest 5 tys. wniosków składanych tygodniowo w skali Polski. Jak osiągnąć ten cel i przyspieszyć działania?

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW powiedział, że faktycznie program Czyste Powietrze nabrał rozpędu.

– Punktem zwrotnym była data 15 maja 2020 roku, kiedy program Czyste Powietrze przeszedł metamorfozę. Nastąpiło wiele zmian, dzięki którym beneficjenci mogą łatwiej występować o te środki. Wniosek o dofinansowanie został uproszczony, w tej chwili bazuje w większości na oświadczeniach beneficjentów, tych danych niezbędnych nie jest za wiele – powiedział Mirowski.

Zmiany w regulaminach i instrukcjach spowodowały, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą łatwiej i szybciej rozpatrywać wnioski. Czas na rozpatrzenie wniosku został skrócony z 90 dni roboczych na 30 dni kalendarzowych, w rzeczywistości jest to ok. 20 dni.

– Dążymy do tego, żeby przyspieszyć jeszcze ten program. Mam nadzieję, że punktem zwrotnym będzie uruchomienie m.in ścieżki bankowej. Fizyczne uruchomienie nastąpi na początku lipca 2021 roku – powiedział Mirowski.

W ten sposób Narodowy Fundusz uzyska 3,5 tys. okienek Czystego Powietrza, czyli punktów, gdzie beneficjenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału. Jest to finansowanie zwrotne tj. 40 mld zł, które ma być sygnowane przez banki komercyjne, które przystąpią do realizacji programu Czyste Powietrze. Wśród banków komercyjnych są także banki spółdzielcze.

Mirowski podkreślił istotę współpracy z samorządami, co zostało już dawno dostrzeżone. Bez samorządów każdego szczebla nie uda się osiągnąć celów programu Czyste Powietrze. W lutym 2021 roku ogłoszono zachęty dla gmin, które otrzymają dodatkowe środki np. na zorganizowanie punktów konsultacyjnych.

Przedstawiciel NFOŚiGW podkreślił, że wierzy, iż pułap 5 tys. wniosków składanych w programie Czyste Powietrze może być osiągnięty jeszcze w tym roku.

Redakcja: Patrycja Rapacka 

 

Redakcja GLOBEnergia