Sejm przyjął poprawki do Małego Trójpaku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji Prawa energetycznego. Wśród większości dotyczącej gazu i ulg dla przemysłu energochłonnego niektóre przynoszą zmiany dla sektora OZE

W nowoprzyjętej poprawce postanowiono, że aby wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną z mikroinstalacji nie trzeba zakładać działalności gospodarczej. Złą wiadomością dla prosumentów jest fakt zatwierdzonych cen skupu energii elektrycznej wytworzonej w ich instalacjach. Energia ta ma być kupowana jedynie po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Jednym z głównych czynników przyspieszających pracę nad trójpakiem było widmo kar związanych z pozwaniem przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg przeciw Polsce. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach KE domagałą się kar finansowych wysokości ok. 130 tys. euro miesięcznie.
Źródło: WNP