Jak czytamy w analizie Rystad Energy oczekuje się, że wydatki na działalność geotermalną będą rosły w najbliższych latach. Inwestycje w odwierty przekroczą próg 1 miliarda dolarów w 2021 roku. Ten poziom wzrośnie do 3 miliardów dolarów w 2026 roku.

Według geotermalnej bazy Rystad Energy, która obejmuje ponad 1700 projektów geotermalnych związanych z produkcją energii i bezpośrednim wykorzystaniem ciepła na całym świecie, w ciągu ostatnich sześciu lat nastąpił wzrost aktywności wiertniczej. Eksperci szacują, że w latach 2015-2020 wykonano około 1 100 odwiertów geotermalnych w celu produkcji energii, średnio 180 rocznie w tym okresie. Sektor ten czeka jednak znaczny wzrost, gdyż Rystad Energy spodziewa się, że w 2025 roku zostanie wykonanych około 500 odwiertów.

– To, czy cele geotermalne zostaną osiągnięte, zależy od rozwoju nowych systemów, takich jak udoskonalone systemy geotermalne [EGS] i zaawansowane systemy geotermalne [AGS]. Jeśli to się uda, powinniśmy być świadkami dużego wzrostu aktywności odwiertów w wielu krajach. Mimo, że cele wcześniej okazywały się zbyt ambitne, obecny impuls w tej rozwijającej się branży jest obiecujący i może zapewnić atrakcyjne możliwości dla graczy świadczących usługi wiertnicze – mówi Daniel Holmedal, analityk ds. badań usług energetycznych w Rystad Energy.

Potencjał geotermalny uwolni technologia

Sektor geotermalny był tradycyjnie zdominowany przez regiony, gdzie odwierty były wykonywane na głębokości od 2 000 do 3 000 metrów. Patrząc na aktywne odwierty geotermalne do produkcji energii elektrycznej, większość z nich ma temperaturę zbiornika powyżej 200 stopni Celsjusza.

Biorąc pod uwagę te wymagania temperaturowe, czynnik lokalizacji odwiertu często okazywał się wąskim gardłem dla skalowalności geotermii, ponieważ liczba krajów, które posiadają wysokotemperaturowe źródła zlokalizowane na głębokości 2000 metrów lub poniżej, jest ograniczona. Nowe systemy, takie jak EGS i AGS, mają na celu zmianę tego stanu rzeczy i uczynienie geotermii bardziej dostępną.

Chociaż w pełni zrealizowane możliwości komercyjne tych technologii mogą nie być widoczne przed 2030 rokiem, rozwój EGS i AGS daje szansę na znaczny wzrost sektora geotermalnego. Rystad oczekuje, że do końca dekady liczba aktywnych odwiertów do produkcji energii geotermalnej przekroczy 10 tys. Wzrost ten może przyczynić się do wzrostu całkowitej mocy zainstalowanej do 36 GW w 2030 roku, czyli ponad dwukrotnie większej niż moc zainstalowana w 2021 roku. Większość tej mocy zostanie dodana między 2025 a 2030 rokiem, przy czym oczekuje się, że w 2025 roku poziom ten wyniesie około 23 GW.

Oprócz geotermii do produkcji energii elektrycznej, coraz większą popularnością cieszy się ciepłownictwo geotermalne, którego dwoma głównymi rynkami są Europa i Chiny. Mimo że w Stanach Zjednoczonych Krajowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) Departamentu Energii poświęciło ostatnio sporo uwagi geotermalnemu ciepłownictwu, nie wprowadzono jeszcze żadnej konkretnej polityki w tym zakresie.

Niektóre kraje w Europie już przedstawiły swoje ambicje w zakresie geotermalnego ciepłownictwa do roku 2050. Austriacka Agencja Energii przewiduje, że w latach 2020-2050 wyda około 1,2 miliarda dolarów na geotermalne systemy ciepłownicze – w tym odwierty i infrastrukturę, natomiast 215 milionów dolarów przewidziano na okres do 2030 roku. Według Rystad Energy oznacza to, że w latach 2020-2030 zostanie wykonanych około 40 odwiertów. Holandia w swoim planie dla ciepłownictwa przedstawiła jeszcze bardziej ambitną perspektywę dla geotermalnego sektora ciepłowniczego: w latach 2020-2025 ma być wykonywanych 20 odwiertów rocznie, a w latach 2026-2030 – 40 rocznie. Dalszy wzrost spodziewany jest do 2050 roku.

Polska także inwestuje

Wody termalne stanowią cenny surowiec, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów w Polsce. 12 sierpnia informowaliśmy o uroczystym podpisaniu umów w ramach Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Dofinansowanie w wysokości 229 mln zł otrzyma 15 gmin. Rząd liczy na zwiększenie liczby dotowanych odwiertów geotermalnych. Program powinien pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii w Polsce przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych niż miało to miejsce dotychczas.

NFOŚiGW informuje, że według badań geologicznych, także prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny, w Polsce do najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem ujmowania i zagospodarowania wód termalnych należą Podhale, oraz rejon ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, gdzie największe korzyści przyniesie eksploatacja wód z poziomów dolnej kredy i dolnej jury.

Weź udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym!

Globenergia.pl jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, najważniejszego wydarzenia branży geotermalnej. Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce. Zarejestruj się już dziś!

Źródło: Rystad Energy/NFOŚiGW

 

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom