Sektor OZE zapewnia 12 milionów miejsc pracy, najwięcej specjalistów zatrudnia branża PV

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
inwest1

Zatrudnienie w sektorze OZE w skali globalnej osiągnęło poziom 12 milionów miejsc pracy w 2020 roku. Oznacza to wzrost z poziomu 11,5 miliona w 2019 roku – wynika z ósmej edycji raportu „Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021”. Pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienia w realizacji projektów oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw w skali globalnej, jednak sam wpływ na rynek pracy zależał od kraju. Najwięcej osób jest obecnie zatrudnionych w sektorze energetyki słonecznej (4 mln) oraz wiatrowej (1,25 mln) i w tych segmentach odnotowano wzrost zatrudnienia. Znaczącym rynkiem jest także energetyka wodna - w tym segmencie pracuje w sumie 2,18 mln pracowników. Inaczej sytuacja wyglądała w sektorze biopaliw, gdzie zatrudnienie zmalało na skutek zmniejszenia popytu na paliwa transportowe.

Wykres: IRENA

Chiny zdominowały rynek OZE

W 2020 roku Chiny posiadały 39 proc. udziału w sektorze OZE pod względem zatrudnienia. Daleko za nimi uplasowały się kolejno Brazylia, Indie, Stany Zjednoczone i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wiele krajów i rynków pracy odegrało szczególne znaczenie dla sektora OZE. Wśród nich był Wietnam i Malezja, czyli kluczowi eksporterzy komponentów fotowoltaicznych (według ostatnich doniesień w praktyce jest to Państwo Środka, gdyż chińskie firmy w celu ominięcia ceł przeniosły produkcję i sprzedaż do tych dwóch krajów) . Indonezja i Kolumbia posiadają najbardziej rozbudowane łańcuchy dostaw dla sektora biopaliw.

- Zdolność sektora OZE do tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji celów klimatycznych nie ulega wątpliwości. Przed nami szczyt klimatyczny COP26, podczas którego rządy muszą zwiększyć swoje ambicje, aby osiągnąć neutralność klimatyczną - powiedział Francesco la Camera, dyrektor generalny IRENA. W jego opinii kluczowe są inwestycje w sprawiedliwą i sprzyjającą zaangażowaniu społeczeństwa transformację gospodarczą, w tym energetyczną. IRENA przekonuje, że sprawiedliwa transformacja wymaga zróżnicowanej siły roboczej - z równymi szansami dla kobiet i mężczyzn oraz ze ścieżkami kariery otwartymi dla młodzieży i mniejszości. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają międzynarodowe standardy pracy.

Z analiz IRENA i ILO wynika, że w wyniku transformacji energetycznej więcej miejsc pracy zostanie stworzonych niż zlikwidowanych. W globalnym scenariuszu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku szacuje się, że powstanie 24-25 mln nowych miejsc pracy, co znacznie przewyższy utratę od 6 do 7 mln stanowisk w tym okres. Około 5 milionów pracowników, którzy stracą pracę, będzie mogło znaleźć nowe zatrudnienie w tym samym zawodzie, ale w innej branży. W opracowanej przez IRENA prognozie World Energy Transition Outlook przewiduje się, że do 2050 roku sektor OZE może zatrudnić łącznie 43 miliony osób

Potrzebne są polityki przemysłowe uwzględniające kształcenie przyszłych kadr

IRENA wskazuje, że kluczowe jest opracowanie polityki przemysłowej w celu utworzenia rentownych łańcuchów dostaw. Niezbędna jest także strategia kształcenia i szkolenia w celu stworzenia wykwalifikowanej siły roboczej. Na rynku pracy powinny pojawić się instrumenty w celu zapewnienia odpowiednich usług związanych z zatrudnieniem oraz wspierające przekwalifikowanie i ponowną certyfikację wraz z ochroną socjalną. Będzie to szczególnie pomocne pracownikom i społecznościom zależnym od sektora paliw kopalnych.

Źródło: IRENA

Zobacz również