Komisja Europejska powinna dopracować regulacje prawne dotyczące rynku energii, nadając przywileje odnawialnym źródłom energii, czego domaga się grupa korporacji przed publikacją propozycji regulacji prawnych „czystej energii dla wszystkich”.

Proponowany pakiet regulacji, który wyciekł w toku oficjalnych prac, obejmuje plany uczynienia europejskich konsumentów jednocześnie producentami energii. W raporcie sporządzonym przez grono ekspertów organizacji E3G, inicjatywa RE100 wspierana przez prywatne przedsiębiorstwa nawołuje do tego, by polityka energetyczna UE pomogła przedsiębiorcom w dążeniu do polegania w 100 % na OZE.

Inicjatywa RE100 została wprowadzona w 2014 roku na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Została założona przez grupę 13 międzynarodowych prywatnych firm, które zobowiązały się do osiągnięcia celu 100 % energii z OZE. Od tego czasu koalicja powiększyła się do 83 firm, wliczając w to: BT, Google, IKEA, Nestle, Royal DSM i Unilever, wszystkie działające w Europie.

W kontekście szczytu klimatycznego COP22 w Marakeszu, firmy te zjednoczyły się po raz pierwszy w celu wsparcia zaleceń dotyczących nadchodzącego pakietu regulacyjnego.

Podczas gdy co raz więcej wiodących firm zwraca się w kierunku pozyskiwania energii w 100 % z OZE, potrzebna jest dyrektywa dot. energii odnawialnej, która będzie wspierać, nie zaś powstrzymywać te plany – mówi Thomas Lingard, dyrektor strategii zrównoważonego rozwoju w Unilever.

W raporcie pt.: „Consumer-led energy transition” członkowie RE100 podają pewną liczbę zaleceń, dotyczących zwiększenia wpływu kolejnego pakietu regulacyjnego na europejskim rynku OZE.

Raport podaje, że „OZE odznaczają się znacznie mniejszą niestabilnością cen niż alternatywa w postaci paliw kopalnych, dozwalając na znacznie większą kontrolę kosztów”. Niemniej obecna sytuacja rynku europejskiego oznacza, że poleganie w 100% na energii elektrycznej z OZE jest trudniejsze do osiągnięcia niż stworzenie miksu odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.

Niezależnie od tego, czy firmy kupują energię elektryczną z OZE, czy też chcą generować energię odnawialną samodzielnie, liczymy na to, że polityka UE będzie nas wspierać w osiągnięciu celu 100 % energii z OZE. Ramy legislacyjne muszą umożliwić większej ilości przedsiębiorstw oraz konsumentów inwestowanie w OZE – informuje John Harris – menadżer inwestycyjny OZE w IKEA.

Opracowano na podstawie: EurActiv.pl