Na początku dyskusji nad nowelą ustawy o OZE, poproszono sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator nie rozwodził zbyt głęboko nad zapisami komisji a wnioski z analizy noweli podsumował pozytywnie.

„Ustawa została zreferowana w sposób, który został ogólnie zaakceptowany, i komisja gospodarki proponuje Wysokiej Izbie pozytywne zaopiniowanie przedłożonej ustawy.” – przeczytał. Do odpowiedzi na pytania z ramienia resortu energii obecny był na Sali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda.

Spółdzielnie energetyczne – dlaczego nie na terenach miejskich?

Pierwszym pytaniem jakie padło w temacie ustawy o OZE było pytanie o to, dlaczego nie ma w zapisach ustawy możliwości tworzenia spółdzielni na terenach miejskich, chociażby w przypadku spółdzielni mieszkaniowych.

Adam Gawęda tłumaczył, że wynika to z zupełnie inaczej zbudowanej infrastruktury, tj. gęstości zabudowy, sieci, kabli podziemnych czy własnych stabilnych źródeł zasilania w energię elektryczną, ciepło sieciowe czy też gaz ziemny. Zdaniem przedstawiciela MW, tereny wiejskie tego nie mają, ale mają za to zasoby energetyczne odnawialnych źródeł energii i miejsce do ich rozwoju.

W naszym przekonaniu aby zacząć rozwiązywać te problemy i jednocześnie wywiązywać się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii, należy rozwijać energetykę odnawialną przede wszystkim tam, gdzie są największe zasoby, czyli na terenach wiejskich. – argumentował sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Czy stowarzyszenie może być prosumentem?

Kolejne pytanie padło w odniesieniu do rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorców. Senator Poślednik zapytał, czy stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą, może być też prosumentem w myśl tej ustawy? Odpowiedź był bardzo krótka – jeśli prowadzone jest one na terenie gminy – to tak!

Czy samorządy mogą być prosumentami?

Podobne pytanie padło o inwestycje OZE realizowane przez samorządy. Czy każda jednostka organizacyjna może zostać prosumentem ? Tu również padła bardzo krótka odpowiedź:

-Jeśli powołują je zakłady komunalne, które mogą się o to ubiegać, to też tak.– podsumował szybko Gawęda.

O interpretację tego pytania poproszono w oficjalnej wersji papierowej.

Czy jest planowana kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

To pytanie było pewnego rodzaju oczywistością, ale przedstawiciel Ministerstwa Energi potwierdził, że technologia szybko się zmienia i zmiany powinny następować.

– Ustawy, czyli regulacje muszą nadążać za tym, co w świecie się dzieje. – podsumował.

Piszemy, że jest to pewnego rodzaju oczywistość gdyż już dzisiaj planowane są chociażby przez Minister Emilewicz kolejne zmiany w ustawie zapowiadane na kolejną kadencję.

Czy są planowane dopłaty dla magazynowania energii?

Z odpowiedzi na to pytanie nie wynika nic konkretnego. Adam Gawęda stwierdził, że takie rozwiązania w przyszłości z pewnością kapitalnie przysłużą się do tego, żeby w okresach niedoboru OZE wykorzystywać zmagazynowaną energię, a wtedy, kiedy będzie nadwyżka, taką energię magazynować.

– Na pewno będziemy się zastanawiali nad nowymi możliwościami wsparcia, nad nowymi instrumentami. Dzisiaj uważamy, że katalog wsparcia i instrumenty, które zaproponowaliśmy w tej ustawie, są dobre i dopasowane do obecnych potrzeb. – podsumował

Głosowanie w sprawie ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu, czyli w dniu dzisiejszym. Podczas senackich prac nie było żadnych krytycznych uwag do zapisów ustawy, ani kontrowersyjnych pytań i odpowiedzi. Bądźmy zatem dobrej myśli!  O wynikach głosowania będziemy informować na bieżąco!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia