Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE z rozwiązaniami dla programów parasolowych

Podczas 37. posiedzenia Senatu RP odbyło się głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o OZE, który wprowadza tzw. poprawkę samorządową. Zmiany mają umożliwić samorządom dokończenie realizacji programów parasolowych związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

16 lutego Senat przyjął ustawę o OZE z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek. Ustawa umożliwia zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Obecnie ponad 840 gmin realizuje programy parasolowe, które mogą objąć nawet 94 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych w skali całego kraju. W nowelizacji zaproponowano, by osoba, która zawarła umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie do 31 marca 2022 roku i złożyła wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 21 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia energii na dotychczasowych zasadach systemu opustu.

Ustawa została praktycznie jednogłośnie przyjęta przez Senat - za przyjęciem było 98 senatorów, nie głosowały dwie osoby. Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. 

- Cieszymy się ogromnie, że ta ustawa w końcu wpłynęła, że te poprawki wpłynęły. Szkoda tylko, że trwało to 3 miesiące, bo z tego, co sygnalizują nam samorządowcy wynika, że wielu prosumentów zrezygnowało, nie chcąc korzystać z nowych rozwiązań, które będą obowiązywały w kwietniu 2022 roku - mówiła podczas posiedzenia senator sprawozdawca Danuta Jazłowiecka.

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa dyskusja, w której uczestniczyli senatorowie oraz przedstawiciel ministerstwa klimatu i środowiska. Senatorowie przyjęli ustawę w całości, ale przypomnieli, w jaki sposób była procedowana poprzednia kontrowersyjna nowelizacja ustawy o OZE, która zmieniła system prosumencki - z systemu opustów na net-billing. Wówczas proponowano także poprawkę w odpowiedzi na prośby władz samorządówych, którzy po ogłoszeniu zmiany systemu rozliczeń prosumentów zaczęli mieć problemy z realizacją programów parasolowych. Ostatecznie ta nie pojawiła się w poprzedniej nowelizacji i wprowadza się ją nową ustawą.

Z wyjątkiem inwestorów, których dotyczy przyjęta teraz przez Senat nowelizacja ustawy o OZE, zmiana systemu opustów na net-billingowy obejmie wszystkich inwestorów, którzy zgłoszą do OSD przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej po 31.03.2022 roku. W efekcie, net-billing zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Jak będzie wyglądał? Przeczytaj nasz przewodnik po nowym systemie rozliczeń prosumentów!

Źródło: Senat

Zobacz również