Sieradz ma pierwszy odwiert geotermalny! Geotermia zasili sieć ciepłowniczą.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 11 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego odwiertu geotermalnego w Sieradzu. Na miejscu był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek i przedstawiciele przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalni samorządowcy.

O odwiercie

Odwiert ma głębokość 1475 metrów. Ciepło uzyskane z otworu geotermalnego będzie wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, do której podłączone są zarówno budynki użytku publicznego jaki i budynki mieszkaniowe.

Wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek otwiera odwiert geotermalny w Sieradzu
(Fot. Ministerstwo Środowiska)

Pozyskane ciepło geotermalne ograniczy także konieczność spalania węgla kamiennego, co jednocześnie przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w mieście.
„Misja tego odwiertu jest dużo szersza – badamy okolice Łodzi pod względem warunków geotermalnych” – czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska słowa wiceministra środowiska prof. Mariusza Oriona Jędryska.

Maszyna wydobywcza (Fot. Ministerstwo Środowiska)

Ministerstwo Środowiska pomogło w realizacji inwestycji również finansowo. Wsparcie wyniosło ponad 12,5 mln złotych, a zostało realizowane przy pomocy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Geotermia szansą na rozwój

Obecny rząd jest mocno nastawiony w kierunku geotermalnym. Dlatego Rada Ministrów przyjęła projekt Polityki Surowcowej Państwa, w którym w trzecim filarze zawarte jest pozyskiwanie Ciepła Ziemi. W ciągu ostatnich lat podwoiliśmy instalacje geotermalne w Polsce – przypomniał Główny Geolog Kraju wiceminister Mariusz Orion Jędrysek.

Nakłady na geotermię przyczyniają się również w znacznym stopniu do poprawy jakości powietrza.

To właśnie inwestycje w odwierty geotermalne i czystą energię, szczególnie w kontekście ogólnokrajowej mobilizacji w walce ze smogiem oraz wdrażaniem rządowego programu „Czyste Powietrze”, stają się istotnym punktem pozytywnej przemiany energetycznej naszego kraju.

Źródło informacji i grafik: Ministerstwo Środowiska


Geotermia powinna znaleźć bardziej znaczące miejsce w planach dot. OZE, decyzjach gospodarczych i politycznych. Polska ma odpowiednie zasoby, potencjalnych odbiorców energii geotermalnej, a poziom i zaangażowanie środowisk naukowych jest bardzo wysoki. Posiadamy jako kraj doświadczonych projektantów, firmy wiertnicze, geofizyczne, wykonawców instalacji. Ciąży na nas także konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych i krajowych dot. OZE, zrównoważonego rozwoju energetycznego, itd.

Czy to nie wystarczający powód do tego, by podjąć dyskusję o geotermii w Polsce?

Zapraszamy na VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbędzie się 23-25 października 2018 roku w Zakopanem.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne.

Szczególna uwaga będzie skupiona na inicjatywach rządowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

Zobacz również