Choć mogłoby się wydawać, że w miesiącach letnich zużywamy coraz więcej energii elektrycznej ze względu na coraz powszechniejszą w domach i biurach klimatyzację, to w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, w Polsce wyprodukowano o 1 TWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie zmalało o 2,3 procenta. Udział OZE w produkcji nieco wzrósł. W sierpniu tego roku z OZE wyprodukowano ponad 1,46 TWh, wobec 1,4 TWh rok wcześniej, więc o 4 procent więcej niż w ubiegłym roku. Jednak porównując z lipcem tego roku produkcja z OZE spadła o 17 procent.

W produkcji króluje wiatr a w dynamice PV

Zarówno w lipcu jak i sierpniu tego roku, najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru, najmniej natomiast z biogazu, wody i słońca. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w sierpniu br. charakteryzowały się fotowoltaika i elektrownie biomasowe. Dynamika w produkcji z fotowoltaiki wzrosła o 145 procent rok do roku, dla lipca było to 127% r/r. Elektrownie biomasowe osiągnęły wzrost o 24 proc. r/r. Najmniejszą dynamikę wykazały elektrownie wodne natomiast elektrownie wodne: spadek o 27% r/r i wiatrowe – spadek o 22 proc. r/r.

Produkcja z OZE lipiec a sierpień

Miesiące wakacyjne są szczególnie korzystne jeżeli chodzi o produkcję energii ze źródeł fotowoltaicznych. Produkcja energii elektrycznej z OZE w lipcu 2019 r. wyniosła ponad 1,7 TWh, wobec 1,4 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 24 procent w porównaniu z lipcem ubiegłego roku oraz wzrost o 5,6 procent w porównaniu z czerwcem bieżącego roku. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej wzrósł z 12,9 procent w czerwcu 2019 r. do 13,4 procent w lipcu bieżącego roku.

Produkcja energii elektrycznej z OZE w sierpniu 2019 r. wyniosła ponad 1,46 TWh, wobec 1,4 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 4 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. Typ samym w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wzrost wyniósł 24 procent, a w porównaniu z obecnym rokiem – spadek o 17 procent. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej spadł z 13,4 procent w lipcu 2019 r. do 11,1 procent.

Ogólna produkcja energii elektrycznej

Według danych danych Agencji Rynku Energii, w sierpniu bieżącego roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła ponad 13,1 TWh. To o 7 procent mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Porównując z lipcem 2019, produkcja energii elektrycznej nieznacznie wzrosła o 0,3 procent.

Nieco ponad połowa energii – 6,6 TWh, została wyprodukowana z węgla kamiennego. Oznacza to spadek o 7 procent w porównaniu z sierpniem 2018. Z węgla brunatnego wyprodukowano blisko 3,6 TWh, czyli o 25 proc. energii elektrycznej mniej niż w sierpniu 2018 r. Z pozostałych nośników energii produkcja energii elektrycznej wzrosła. Z OZE wyprodukowano ponad 1,46 TWh wobec 1,4 TWh w sierpniu 2018 r., czyli o 4% więcej. Z gazu wyprodukowano 1,2 TWh czyli o 11 procent więcej niż w ubiegłym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ikonografiką ARE.

Źródła: cire.pl, ARE

Redakcja GLOBEnergia