Pomimo, że bieżący rok jest niewątpliwie trudnym rokiem dla całej branży OZE w Polsce ze względu na zmiany w regulacjach prawnych, rosnąca liczba instalacji odnawialnych źródeł energii przynosi nadzieję. Pomocą w tym niezbyt optymistycznym okresie są dofinansowania, zazwyczaj uzyskiwane na poziomie regionalnym. Pozwalają one na rozwój fotowoltaiki w kraju pomimo trudności, jakie dotykają ostatnio całą tą gałąź energetyki.

Rozwój polskiej energii odnawialnej na tle Europy

Słowa ministra energetyki, w których przyznaje on, że branża OZE w Polsce rozwija się zbyt szybko w stosunku do przyjętej ścieżki, są zarówno pesymistyczne, jak i optymistyczne. Pesymistyczne, ponieważ w związku z tym rząd wprowadził nowelizację ustawy o OZE (tzw. druk 1733) mający na celu – do czego przyznał się bezpośrednio – ograniczenie rozwoju tych rodzajów wytwarzania energii. Z innego punktu widzenia, świadczy to jednak o dużym potencjale tej branży w naszym kraju, korzystnych warunkach przyrodniczych do jej rozwoju, rosnącej świadomości społecznej oraz rozwoju technologii. Szansą na dalszy progres są dofinansowania, jak na razie wciąż utrzymywane, pomimo ograniczenia wsparcia dla prosumentów związanego z prawami majątkowymi (czyli urynkownienie certyfikatów pochodzenia energii).

Dogonić Europę pod względem energii przyjaznej środowisku

Co doprowadziło do dynamicznego zasilenia polskiego rynku dotacjami na fotowoltaikę i inne instalacje odnawialnych źródeł energii, a także na termomodernizację budynków? Przede wszystkim konieczność dorównania Europie. Obecnie w krajach Unii Europejskiej średni udział OZE w strukturze energetyki większości państw wynosi ok. 20%. W Polsce w ubiegłym roku było to ok. 12%. Celem jest zwiększenie tej liczby dla uzyskania poziomu 15% do 2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska głównym źródłem wsparcia

Pieniądze z WFOŚiGW są przeznaczane na finansowanie projektów mających na celu poprawę stanu środowiska. Wiele z nich dotyczy odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Dobrym przykładem jest projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła” realizowany na terenie województwa mazowieckiego ze środków WFOŚiGW. Dobre projekty, spełniające formalne wymogi oraz poprzedzony odpowiednią ekspertyzą i audytem energetycznym mają duże szanse na uzyskanie dofinansowania.

W ramach tego programu istnieje możliwość uzyskania przez osoby fizyczne dotacji na instalację fotowoltaiczną w wysokości 40% kosztów, ale nie więcej niż 8 000 złotych. Inną opcją są niskoprocentowe pożyczki udzielane przez fundusz osobom posiadającym zdolność kredytową. Takie pożyczki udzielne są również w innych województwach. Informacje o dofinansowaniach i ekokredytach dostępne są na stronach Banku Ochrony Środowiska oraz WFOŚiGW.

Pomoc dla przedsiębiorstw chcących produkować własną energię

Dofinansowania dla OZE dla firm można uzyskać głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. Środki z funduszu pokrywają nawet do 85% kosztów poniesionych przez firmę na zakup instalacji. W ramach projektu przewidziano maksymalne dofinansowanie w wysokości do 15 mln euro.

Cel: rozwój generacji rozproszonej

Inne projekty wspierają rozwój instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego. O dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy gminne.  Ok. 800 mln zostało przeznaczone również na modernizację istniejących instalacji odnawialnych źródeł. Niebagatelną rolę mają również fundusze unijne, przede wszystkim program Infrastruktura i Środowisko, z którego środki są przeznaczane w dużej mierze na dotacje na rozwój OZE. Warto zwrócić uwagę, że duże znaczenie we wsparciu dla energii odnawialnej mają instytucje lokalne, i na tym szczeblu możliwe jest skuteczne pozyskiwanie dofinansowań.

Źródło: rynekinwestycji.pl

Redakcja GLOBEnergia