Czy wszystko co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane? Co dokładnie wprowadza nowy pakiet prosumencki? Kiedy i jakich kolejnych zmian możemy się spodziewać? Jakiej technologii – prywatnie – najbardziej ufa Minister Jadwiga Emilewicz?

Anna Będkowska: Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE stanął na wysokości zadania – przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się na zasadach opustu – jak Pani Minister ocenia przebieg prac i jakość zapisów? Wszystko poszło zgodnie z planem?

Jadwiga Emilewicz: Zmiana jest jednym z trzech najistotniejszych elementów lipcowej nowelizacji ustawy o OZE. W połączeniu z innymi inicjatywami rządowymi, w tym tymi wchodzącymi w skład programu Energia+ – jak obowiązująca od tego roku ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych czy uruchomiona w kwietniu Ekopożyczka PKO BP dla klientów indywidualnych i w maju Biznesmax w BGK dla sektora MSP, jest potężnym bodźcem do rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.

Do końca 2018 r. mieliśmy w Polsce 55 tys. instalacji PV, a już po pierwszym kwartale tego roku mamy 11 tys. nowych. To 20% tego, co instalowaliśmy przez wiele lat. Dane za drugi kwartał będą najprawdopodobniej jeszcze lepsze.

A.B. Nowości rzeczywiście sporo. Co dokładnie wprowadza nowy pakiet prosumencki?

J.E. Pakiet wprowadza nową definicję „prosumenta energii odnawialnej” tj. odbiorcy końcowego wytwarzającego również energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50 kW) wyłącznie z OZE.

Każdy prosument energii odnawialnej, także przedsiębiorca (dla którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej), będzie mógł być objęty systemem tzw. opustów. To daje możliwość istotnego ograniczenia kosztów energii poprzez jej wytwarzanie na własne potrzeby, z możliwością „magazynowania” nadwyżek i ich późniejszego „odbierania” na własne potrzeby energetyczne (np. zimą).

Dokonano też m.in. zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którą nie będzie konieczne opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego dla mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW pod względem przepisów ppoż. Powinno to w znacznym stopniu przyspieszyć uruchamianie niewielkich instalacji o bardzo popularnej mocy.

A.B. Wiemy, że nie zdążono ze wszystkimi planowanymi zmianami. Zapowiadane było dodatkowo np. ujednolicenie stawki podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne. Kiedy i jakich kolejnych zmian możemy się spodziewać?

J.E. Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE cały czas pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które przyczynią się do upowszechniania energetyki prosumenckiej.

Obecnie konieczne jest opracowanie i uzgodnienie dwóch kluczowych dla prosumentów rozporządzeń wykonawczych do Pakietu (określających zasady ich przyłączania do sieci oraz rozliczania energii) oraz rozporządzenia dla pakietu zmian dotyczących spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

To także bardzo istotna zmiana na rzecz zmiany postrzegania wytwarzania energii w naszym kraju.


Czytaj cały wywiad w GLOBEnergia 3/2019 – TUTAJ

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia