URE informuje o licznych skargach i zażaleniach od klientów i monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych. 

 
Do Urzędu Regulacji Energetyki w ostatnim czasie wpływają liczne skargi i zażalenia dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej czy gazu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi firm energetycznych.
 
Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem (telefonicznie, pisemnie czy osobiście) poruszają najczęściej kwestie:
  • braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
  • podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu ,
  • wywierania przymusu w celu zawarcia umowy poprzez oddziaływanie psychologiczne czy perswazyjne,
  • braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym braku udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą, nieregularne dostarczanie rachunków czy błędne rozliczenia.
 
Aby ustalić skalę oraz zakresy tematyczne najczęstszych problemów zgłaszanych przez Odbiorców, postanowiono przeprowadzić dwumiesięczne badanie działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Obiorców.
 
W tym celu została stworzona specjalnie dedykowana temu przedsięwzięciu podstrona internetowa, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Za jego pośrednictwem Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze standardami obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
 
Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji.
 
Źródło: URE