Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalacja dachowa

Główną  składową  kosztów  małej  instalacji  fotowoltaicznej jest zakup modułów fotowoltaicznych. Wieloletni  spadek  cen  modułów  fotowoltaicznych doprowadził  na  koniec  2012  r.  cenę  do  granicy  0,5  euro/Wp.  Są  to  ceny  netto  możliwe  do  osiągnięcia przy budowie dużych farm o mocach rzędu MW. 

Przy  zakupie  detalicznym  sumaryczna  marża na  tego  typu  produkty  to  ok  35%  plus  VAT.  Daje  to wartość około 0,83 euro/Wp (dane na koniec 2012 r.). Udział procentowy modułów PV w kosztach instalacji zależy w dużej mierze od wielkości instalacji. Przy najmniejszych  instalacjach  w  stosunku  procentowym moduły PV będą stanowić niespełna 40% kosztów, przy  większych  instalacjach  będzie  to  nawet  55% kosztów.

Drugą pozycję w kosztach zazwyczaj zajmują inwertery. Szczególnie przy małych instalacjach koszt zakupu  inwertera  procentowo  jest  bardzo  wysoki i  może  sięgać  nawet  25%  ogółu  kosztów.  Wraz  ze wzrostem  mocy  procentowo  koszty  inwerterów spadają nawet do poziomu 15%. Pewną istotną granicą jest tu moc 5 kW, czyli wartość, powyżej której  nie  powinno  przeciążać  się  jednej  fazy.  Z  tego względu  w  zależności  od  warunków  przyłączenia przy instalacjach o mocy 6–12 kW może zachodzić konieczność  zakupu  droższego  w  tym  przedziale mocy inwertera trójfazowego, co podniesie procentowy koszt  inwertera.  W  przypadku  małych  instalacji naziemnych, a bardzo często na dachu domku jednorodzinnego  trudno  będzie  zamontować  instalację o mocy większej niż 10 kW, drugą pozycję w  kosztach  będzie  zajmował  system  mocowań.  W  przybliżeniu  koszty  systemu  mocowań  na  dach skośny są średnio o połowę niższe niż na dach płaski  czy  grunt.  Dodatkowo  koszty  montażu  także wzrastają w przypadku systemu montowanego na gruncie w stosunku do systemu na dachu skośnym.

koszt instalacji PV

Najwyższym  jednostkowym  kosztem  montażu charakteryzują się najmniejsze instalacje. W ich przypadku  koszt  montażu  1  kWp  pod  klucz  może sięgać  8000  zł.  Koszty  jednostkowe  instalacji  PV wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej początkowo  szybko  spadają  dla  instalacji  5–10  kWp  koszt  1  kWp  zamyka  się  w  granicy  5500–6500  zł.  Większe instalacje zazwyczaj montowane są na gruncie gdzie stosowany jest droższy naziemny system konstrukcji wsporczej. Z tego względu instalacje z przedziału 20–40 kWp charakteryzują się nieco wyższymi  kosztami  jednostkowymi  niż  instalacja  10  kWp instalowana na dachu skośnym.
Bogdan Szymański
GLOBEnergia

Czytaj całość w 2/2013
Wersja elektroniczna lub drukowana
GLOBEnergia 2013 2