Główną  składową  kosztów  małej  instalacji  fotowoltaicznej jest zakup modułów fotowoltaicznych. Wieloletni  spadek  cen  modułów  fotowoltaicznych doprowadził  na  koniec  2012  r.  cenę  do  granicy  0,5  euro/Wp.  Są  to  ceny  netto  możliwe  do  osiągnięcia przy budowie dużych farm o mocach rzędu MW. 

Przy  zakupie  detalicznym  sumaryczna  marża na  tego  typu  produkty  to  ok  35%  plus  VAT.  Daje  to wartość około 0,83 euro/Wp (dane na koniec 2012 r.). Udział procentowy modułów PV w kosztach instalacji zależy w dużej mierze od wielkości instalacji. Przy najmniejszych  instalacjach  w  stosunku  procentowym moduły PV będą stanowić niespełna 40% kosztów, przy  większych  instalacjach  będzie  to  nawet  55% kosztów.

Drugą pozycję w kosztach zazwyczaj zajmują inwertery. Szczególnie przy małych instalacjach koszt zakupu  inwertera  procentowo  jest  bardzo  wysoki i  może  sięgać  nawet  25%  ogółu  kosztów.  Wraz  ze wzrostem  mocy  procentowo  koszty  inwerterów spadają nawet do poziomu 15%. Pewną istotną granicą jest tu moc 5 kW, czyli wartość, powyżej której  nie  powinno  przeciążać  się  jednej  fazy.  Z  tego względu  w  zależności  od  warunków  przyłączenia przy instalacjach o mocy 6–12 kW może zachodzić konieczność  zakupu  droższego  w  tym  przedziale mocy inwertera trójfazowego, co podniesie procentowy koszt  inwertera.  W  przypadku  małych  instalacji naziemnych, a bardzo często na dachu domku jednorodzinnego  trudno  będzie  zamontować  instalację o mocy większej niż 10 kW, drugą pozycję w  kosztach  będzie  zajmował  system  mocowań.  W  przybliżeniu  koszty  systemu  mocowań  na  dach skośny są średnio o połowę niższe niż na dach płaski  czy  grunt.  Dodatkowo  koszty  montażu  także wzrastają w przypadku systemu montowanego na gruncie w stosunku do systemu na dachu skośnym.

koszt instalacji PV

Najwyższym  jednostkowym  kosztem  montażu charakteryzują się najmniejsze instalacje. W ich przypadku  koszt  montażu  1  kWp  pod  klucz  może sięgać  8000  zł.  Koszty  jednostkowe  instalacji  PV wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej początkowo  szybko  spadają  dla  instalacji  5–10  kWp  koszt  1  kWp  zamyka  się  w  granicy  5500–6500  zł.  Większe instalacje zazwyczaj montowane są na gruncie gdzie stosowany jest droższy naziemny system konstrukcji wsporczej. Z tego względu instalacje z przedziału 20–40 kWp charakteryzują się nieco wyższymi  kosztami  jednostkowymi  niż  instalacja  10  kWp instalowana na dachu skośnym.
Bogdan Szymański
GLOBEnergia

Czytaj całość w 2/2013
Wersja elektroniczna lub drukowana
GLOBEnergia 2013 2