Hot

90.00 

Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne EDYCJA 2023

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, monterom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych , przez dobór falownika aż do konfiguracji całej instalacji. W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.

397 w magazynie

Kategoria:
Udostępnij:

PORADNIK INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE EDYCJA 2023 AUTORSTWA BOGDANA SZYMAŃSKIEGO już dostępny!

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, monterom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych , przez dobór falownika aż do konfiguracji całej instalacji.

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.

1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
1.1. MODUŁ FOTOWOLTAICZNY – DEFINICJA I BUDOWA
1.2. PODZIAŁ OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZE WZGLĘDU
NA MATERIAŁ PÓŁPRZEWODNIKOWY
1.2.1. MODUŁY ZBUDOWANE Z OGNIW Z KRZEMU KRYSTALICZNEGO
1.2.2. ROZMIAR OGNIW Z KRZEMU KRYSTALICZNEGO
1.2.3. MODUŁY CIENKOWARSTWOWE
1.3. PODZIAŁ MODUŁÓW PV ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ OGNIW PV LUB
MODUŁU PV
1.3.1. CIENKOWARSTWOWE HYBRYDOWE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
1.3.2. MODUŁY MONOKRYSTALICZNE Z OBIEMA ELEKTRODAMI Z TYŁU (IBC)
1.3.3. MODUŁY MONOKRYSTALICZNE TYPU HIT
1.3.4. MODUŁY OPARTE O OGNIWA TYPU PERC
1.3.5. MODUŁY OPARTE O OGNIWA TYPU TOPCon
1.3.6. MODUŁY PV SZYBA–SZYBA
1.3.7. MODUŁY PV W TECHNOLOGII SMARTWIRE
1.3.8. MODUŁY PV W TECHNOLOGII UŁOŻENIA OGNIW NA ZAKŁADKĘ
1.3.9. MODUŁY Z OGNIWAMI CIĘTYMI NA PÓŁ
1.3.10. MODUŁY OPARTE O OGNIWA MWT
1.3.11. DWUSTRONNE MODUŁY PV
1.4. UDZIAŁ W RYNKU POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW MODUŁÓW PV
1.5. ZESTAWIENIE TYPÓW I PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MODUŁÓW PV
1.6. PRAKTYCZNE ZNACZENIE LICZBY BUSBARÓW
1.7. STC, NOCT – WARUNKI, W JAKICH BADANE SĄ MODUŁY PV
1.8. CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA I NAJWAŻNIEJSZE
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
1.9. ZMIANA MOCY, NAPIĘCIA ORAZ PRĄDU WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW
SŁONECZNYCH
1.10. ZMIANA MOCY, NAPIĘCIA ORAZ PRĄDU WRAZ ZE ZMIANĄ
TEMPERATURY1.11. JAK ROZPOZNAĆ MODUŁY WYKONANE Z WYSOKIEJ I NISKIEJ JAKOŚCI
OGNIW?
1.11.1. W OPARCIU O PARAMETRY ELEKTRYCZNE
1.11.2. W OPARCIU O WYGLĄD
1.12. SPRAWNOŚĆ MODUŁÓW PV
1.13. ZNACZENIE PRAKTYCZNE SPRAWNOŚCI
1.14. DODATNIA TOLERANCJA I JEJ ZNACZENIE PRZY WYBORZE MODUŁU PV
1.15. LID I ROCZNA UTRATA MOCY
1.15.1. POCZĄTKOWY WZROST MOCY MODUŁÓW CIGS
1.16. DEGRADACJA FOLII EVA
1.17. SPRAWNOŚĆ PRZY NISKIM NATĘŻENIU PROMIENIOWANIA
SŁONECZNEGO
1.18. CERTYFIKATY I NORMY
1.19. PVT – POŁĄCZENIE MODUŁU PV Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM
2. FALOWNIKI I OPTYMALIZATORY MOCY
2.1. BUDOWA I PODZIAŁ FALOWNIKÓW
2.1.1. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA IZOLACJĘ
2.1.2. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP INSTALACJI
2.1.3. PODZIAŁ FALOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
2.2. MIKRO-, SZEREGOWY CZY CENTRALNY – JAKI FALOWNIK WYBRAĆ?
2.3. MPP TRAKER – CZYM JEST I JAKIE SPEŁNIA ZADANIA
2.4. ZALEŻNOŚĆ SPRAWNOŚCI FALOWNIKA OD NAPIĘCIA I OBCIĄŻENIA
2.5. NAPIĘCIOWY ZAKRES PRACY FALOWNIKA
2.6. SPRAWNOŚĆ FALOWNIKÓW
2.7. MIKROFALOWNIKI W INSTALACJI
2.7.1. ZALETY MIKROFALOWNIKÓW
2.7.2. OGRANICZENIA MIKROFALOWNIKÓW
2.7.3. MIKROFALOWNIKI – KIEDY POMYŚLEĆ O WYBORZE
2.8. OPTYMALIZATORY MOCY (POWER OPTIMIZER)
2.8.1. ZASADA DZIAŁANIA                                                                                                                                          2.8.2. STAŁE NAPIĘCIE NA MODULE PV I NA ŁAŃCUCHU MODUŁÓW PV
2.8.3. OPTYMALIZACJA MOCY NA POZIOMIE OGNIW PV
2.8.4. MONITOROWANIE PRACY NA POZIOMIE MODUŁU I FUNKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
2.8.5. PORÓWNANIE FUNKCJONALNOŚCI OPTYMALIZATORÓW MOCY
2.9. PORÓWNANIE MIKROFALOWNIKÓW I OPTYMALIZATORÓW MOCY
2.10. MONITORING PRACY FALOWNIKÓW
2.11. WYMAGANIA OSD WZGLĘDEM KONFIGURACJI FALOWNIKÓW
3. DOBÓR I OPTYMALIZACJA INSTALACJI PV
3.1. NACHYLENIE I AZYMUT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
3.2. SYSTEM NADĄŻNY
3.3. ODSTĘPY MIĘDZY RZĘDAMI
3.4. WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ
3.5. SPOSOBY ŁĄCZENIA MODUŁÓW PV W INSTALACJI
3.5.1. POŁĄCZENIE SZEREGOWE I RÓWNOLEGŁE MODUŁÓW PV
3.5.2. NIEDOPASOWANIE PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE
3.6. PRZEWODY I KABLE W INSTALACJI PV
3.6.1. WYBÓR RODZAJU KABLI ORAZ ICH PROWADZENIE I ŁĄCZENIE
3.6.2. DOBÓR PRZEKROJU POPRZECZNEGO ŻYŁ PRZEWODÓW I KABLI
W INSTALACJI PV
3.6.3. TABELE DOBORU PRZEKROJU POPRZECZNEGO KABLI I PRZEWODÓW
DO INSTALACJI PV
3.7. ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH PV
3.7.1. ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE STRONY DC
3.7.2. WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE
3.7.3. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY W INSTALACJI PV
3.7.4. OCHRONA ODGROMOWA I ODSTĘP SEPARACYJNY
3.7.5. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
3.7.6. UZIEMIENIE I POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
3.8. DOPASOWANIE MOCY MODUŁÓW PV DO MOCY FALOWNIKA
3.9. OBLICZENIE MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA
MODUŁÓW PV
3.10. WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO PRĄDU ZWARCIA ŁAŃCUCHA
MODUŁÓW PV
3.11. OBLICZENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ LICZBY MODUŁÓW PV
W ŁAŃCUCHU
3.12. WYBÓR TYPU INSTALACJI
3.13. LICZNIK W INSTALACJI SIECIOWEJ ON GRID I BILANSOWANIE
MIĘDZYFAZOWE
3.14. DOBÓR MOCY INSTALACJI SIECIOWEJ – ON GRID
3.15. PLAN OBWODÓW – STRING PLAN
3.16. PRZYKŁAD DOBORU INSTALACJI SIECIOWEJ
3.16.1. DOBÓR MOCY W OPARCIU O ZUŻYCIE ENERGII
3.16.2. DOPASOWANIE MOCY INSTALACJI PO WYBORZE MODUŁU PV
3.16.3. DOBÓR MOCY FALOWNIKA DO MODUŁÓW PV
3.16.4. DOBÓR ŁAŃCUCHÓW MODUŁÓW PV DO FALOWNIKA
3.16.5. PRZEWODY I ZABEZPIECZENIA
3.16.6. SCHEMAT INSTALACJI PV ORAZ PLAN OBWODÓW
3.17. URUCHOMIENIE FALOWNIKA W INSTALACJI SIECIOWEJ
3.18. INSTALACJE WYSPOWE
3.18.1. SCHEMAT INSTALACJI PV ORAZ PLAN OBWODÓW
3.18.2. ZASILANIE URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM REGULATORA
ŁADOWANIA
3.18.3. ZASILANIE URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM FALOWNIKA
WYSPOWEGO ORAZ REGULATORA ŁADOWANIA
3.19. DOBÓR INSTALACJI WYSPOWEJ DO ZASILANIA BUDYNKÓW
3.20. DOKUMENTACJA I TESTY PO WYKONANIU INSTALACJI
3.20.1. KONTROLA I PODSTAWOWE POMIARY I TESTY
3.20.2. POMIARY I ANALIZA CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ
3.20.3. BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3.20.4. DOKUMENTACJA
3.20.5. MIERNIKI DO POMIARÓW INSTALACJI PV
3.21. CO NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NA ETAPIE BUDOWY DOMU POD KĄTEM
MONTAŻU INSTALACJI PV
4. MAGAZYNY ENERGII W SYSTEMACH PV
4.1. TECHNOLOGIE AKUMULATORÓW STOSOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z SYSTEMAMI PV
4.2. DOD, SOC I LICZBA CYKLI ŁADOWANIA
4.3. WPŁYW TEMPERATURY POJEMNOŚĆ I PRACĘ OGNIW
4.4. WSPÓŁPRACA FALOWNIKAZ MAGAZYNAMI ENERGII
4.5. TYPY MAGAZYNÓW ENERGII
4.6. WSPÓŁPRACA INSTALACJI PV Z POMPĄ CIEPŁA
4.7. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Z INSTALACJI PV ROLA INTELIGENTNEGO LICZNIKA
5. KONSTRUKCJE WSPORCZE ORAZ MONTAŻ MODUŁÓW
I FALOWNIKÓW
5.1. SYSTEMY MOCOWAŃ NA DACHACH SKOŚNYCH
5.2. SYSTEMY MOCOWAŃ NA DACHACH PŁASKICH
5.3. ROZPLANOWANIE MODUŁÓW PV I ODSTĘPY BRZEGOWE NA
DACHACH PŁASKICH I SKOŚNYCH
5.4. SYSTEMY MOCOWAŃ NA GRUNCIE
5.5. MONTAŻ MODUŁÓW DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
5.6. CERTYFIKATY I NORMY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
5.7. MONTAŻ FALOWNIKA
6. PROBLEMY PROJEKTOWE, WYKONAWCZE I EKSPLOATACYJNE
6.1. ZACIENIENIE NA INSTALACJACH PV
6.1.1. ROLA I ZNACZENIE DIOD OBEJŚCIOWYCH
6.1.2. WPŁYW ZACIENIENIA NA PRACĘ MODUŁU PV
6.1.3. ENERGETYCZNE SKUTKI ZACIENIENIA
6.1.4. UWZGLĘDNIANIE ZACIENIENIA W ROZPLANOWANIU MODUŁÓW
6.1.5. UNIKANIE PRZY MONTAŻU STREF ZACIENIENIA
6.2. GORĄCY PUNKT (HOT SPOT)
6.3. KOROZJA WARSTWY TCO
6.4. DEGRADACJA INDUKOWANYM NAPIĘCIEM PID
6.5. PRĄD UPŁYWU
6.6. UNIKANIE PĘTLI INDUKCYJNEJ
6.7. ZWARCIE DOZIEMNE GENERATORA PV
6.8. MOC CZYNNA, BIERNA, POZORNA – cos(φ), tg(φ) FALOWNIKA
6.9. WZROST NAPIĘCIA W MIEJSCU PRZYŁĄCZENIA FALOWNIKA
6.10. MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI DO SIECI
6.11. MYCIE INSTALACJI PV
7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI PV
7.1. PROJEKTOWANIE INSTALACJI PV W KONTEKŚCIE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
7.2. WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
8. EKONOMIKA, OTOCZENIE PRAWNE I UZYSK ENERGII
Z INSTALACJI PV
8.1. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
8.1.1. ŹRÓDŁA DANYCH O NASŁONECZNIENIU
8.1.2. PRODUKCJA ENERGII Z INSTALACJI PV
8.2. JAK OBLICZYĆ PRODUKCJĘ ENERGII Z INSTALACJI?
8.3. SKŁADOWE KOSZTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
8.4. KOSZTY EKSPLOATACYJNE
8.5. SYSTEM ROZLICZENIA ENERGII WYPRODUKOWANEJ PRZEZ INSTALACJĘ PV
8.6. PROSTY OKRES ZWROTU MIKROINSTALACJI
9. WYDARZENIA BRANŻOWE

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne EDYCJA 2023”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.