Skojarzony system grzewczy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

skojarzony system ogrzewania

Kogenerator, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kondensacyjny kocioł gazowy, a wszystko w jednym systemie energetycznym. Takie rozwiązanie wdrożono w żywieckiej fabryce sprzętu szpitalnego Famed, największego producenta z tego rodzaju branży w Polsce.

Stan pierwotny i modernizacja

Celem modernizacji z zastosowaniem między innymi urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu energetycznego poprzez w pełni niezależną pracę poszczególnych źródeł energii, możliwie najwyższą sprawnością poszczególnych urządzeń oraz optymalizację układu energetycznego pod kątem minimalizacji kosztów pozyskania energii. Prace dotyczyły modernizacji ogrzewania pomieszczeń biurowych i produkcyjnych, podgrzewania wody użytkowej oraz oświetlenia i zasilania odbiorników elektrycznych w poszczególnych obiektach przy ul. Leśniaka 64 w Żywcu (budynek administracyjno-biurowy, hale produkcyjne oraz magazyn wyrobów gotowych) o łącznej kubaturze 40 000 m3. Przed modernizacją obiekt ogrzewany był dzięki pracy kotłów olejowych (po modernizacji rezerwowe źródło ciepła stanowi kocioł olejowy o mocy 196,6 kW). Obecnie podstawowe elementy instalacji stanowią: kogenerator Sokratherm GG (moc elektryczna 70 kWe, moc cieplna 120 kWt), dwie pompy ciepła Viessmann Vitocal 300 (o mocy 52 kW każda), 28 kolektorów słonecznych Viessmann Vitosol 100-F (o łącznej powierzchni 50 m2) oraz kocioł kondensacyjny Viessmann Vitocrossal 200. „Układ został zaprojektowany w taki sposób aby nadrzędnym celem działania poszczególnych źródeł ciepła był jak najniższy koszt wytworzenia energii. W związku z tym, że w różnych porach roku mamy do czynienia ze zmienną opłacalnością wykorzystania np. kolektorów słonecznych, dzięki pracy regulatora sterującego całą instalacją, możemy sprawić aby pracowały np. pompy ciepła. Podobnie sytuacja wygląda z pracą kogeneratora, wyłączanego w przypadkach, gdy jego praca jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, a więc wówczas gdy produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie jest droższa niż jej zakup z sieci krajowej.” – mówi Pan Andrzej Królikowski,

 

system grzewczy skojarzony

Efekt ekologiczny i ekonomiczny

Przy każdej inwestycji obejmującej modernizację źródła ciepła kluczowym z punktu widzenia inwestora jest efekt ekonomiczny, na który składają się poniesione koszty oraz przyszłe oszczędności, które przyniesie modernizacja. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły 1 950 000 zł, a złożyły się na nie koszty prac projektowych (60 000 zł), dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowego systemu energetycznego (30 000 zł), zakup i montaż urządzeń oraz automatyki (1 750 000 zł), synchronizacja kogeneratora z siecią zewnętrzną (70 000 zł) oraz uruchomienie nowego systemu energetycznego (40 000 zł). Inwestycja została sfinansowana w 60% przez EKO-FUNDUSZ Warszawa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co z kolei możliwe było dzięki przewidywanemu efektowi ekologicznemu. Pan Andrzej Królikowski: Mimo, że inwestycja była kosztowna, dzięki dofinansowaniu na poziomie 60% jest bardzo rentowna. Zależy nam na ochronie środowiska i nie jest to truizm, stąd staramy się sugerować inwestorom, aby wybierali rozwiązania ekologiczne i energooszczędne. Modernizacja obiektu Famed w Żywcu pokazuje, że to się opłaca. Inwestycja przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Warto zwrócić uwagę na znaczącą redukcję kosztów poniesionych na zakup paliwa (54,81%), kosztów zakupu energii elektrycznej (40,76%) oraz opłat za korzystanie ze środowiska (69,55%). Jeszcze lepiej prezentują się wskaźniki redukcji emisji produktów spalania (tab. 2) potwierdzające sens inwestowania w rozwiązania ekologiczne.

Cały artykuł
Globenergia 1/2011
okladka-1-2011
skojarzony system grzewczy