Skorzystaj z kredytu antysmogowego. Kolejny bank rozpoczął akcję kredytową w Czystym Powietrzu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

smog

6 lipca 2021 roku ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze, czyli nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska były pierwszymi bankami, które rozpoczęły akcję kredytową. W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Co ciekawe, ścieżka bankowa przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tym gwarancjom banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.
27 września Bank BNP Paribas udostępnił możliwość wnioskowania o kredyt w ramach programu Czyste Powietrze. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub lokali wydzielonych w takich domach, którzy zdecydują się wymienić źródła ciepła, mogą liczyć na dotację sięgającą nawet 37 tys. złotych.

Kredyt antysmogowy można spłacać przez 12 lat

Maksymalna kwota kredytu to 100 tys. złotych, a spłatę można rozłożyć nawet na 12 lat. O kredyt można ubiegać się w sieci własnej oddziałów Banku BNP Paribas.

W kolejnym etapie kredyt będzie dostępny również u partnerów banku. Wszystkie formalności, zarówno związane z kredytem, jak i z dotacją oraz gwarancją BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, Klient będzie mógł załatwić w trakcie jednej wizyty, przy jednym „okienku”. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72 proc.

Pieniądze z kredytu powinny być przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Beneficjenci mogą zainwestować w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę czy przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

– Kolejny bank uruchamia Kredyt Czyste Powietrze. To gwarantuje potencjalnym wnioskodawcom programu Czyste Powietrze większy dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów, co przełoży się na lepsze warunki życia i poprawę jakości powietrza – komentuje Paweł Mirowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za wdrażanie ogólnopolskiego programu.

Program można łączyć z ulgą termomodernizacyjną

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Dotacje w programie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. W 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł.

Zobacz również