Śladem elektrowni geotermalnych na Islandii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard01

 

 

Odnawialne Źrodła Energii to dział energetyki ciągle się rozwijający. Z każdym rokiem obserwujemy nowe instalacje wykorzystujące OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Należy jednak zwrocić uwagę, że większość nowych mocy wytworczych nie pochodzi z energii geotermalnej. Inwestycje bazujące na tym źrodle energii są rzadkością.  

 

Głowny rozwoj geotermii polega na tworzeniu instalacji zapewniających energię cieplną dla rekreacji. Zupełnie inaczej jest na Islandii. Jest to wyspa, na ktorej znaczna część energii elektrycznej i cieplnej pochodzi właśnie z instalacji wykorzystujących energię geotermalną.

 

Przyczyny aktywności wulkanicznej i możliwości produkcji energii elektrycznej. Pod względem geologicznym Islandia położona jest na dwoch płytach kontynentalnych (euroazjatycka i połnocno amerykańska), ktore rozsuwają się ze średnią prędkością 1–2 cm na rok. Miejsce, w ktorym obie płyty rozsuwają się nazywane jest strefą ryftu (Grzbiet Środatlantycki), z ktorego wydobywają się głownie lawy zasadowe. Dlatego też na wyspie dominują utwory bazaltowe. Jest to też głowna przyczyna aktywności wulkanicznej na wyspie. Największe obszary aktywności wulkanicznej, na Islandii, położone są właśnie w strefie ryftowej.

 

 

Clipboard02

 

Obszar ten cechuje się rownież znaczną aktywnością sejsmiczną z częstymi ruchami tektonicznymi, co z kolei jest przyczyną częstych trzęsień ziemi. Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że dla elektrowni geotermalnych trzęsienia ziemi odgrywają ważną i pozytywną rolę. Ruchy tektoniczne powodują nowe spękania w skałach zbiornikowych, dzięki czemu stymulują większy przepływ przegrzanej pary, niezbędnej do napędzania turbin w elektrowniach.

 

Produkcja energii elektrycznej Całkowita zainstalowana moc elektrowni geotermalnych to ok. 573 MW co pozwala na produkcję ok. 4400 GWh/rok. Taka ilość wyprodukowanej energii eklektycznej to zaledwie 26% całkowitej produkcji. Pozostała część energii eklektycznej pochodzi z elektrowni wodnych. Znaczna większość energii elektrycznej wykorzystywana jest w przemyśle. Należy zaznaczyć, że jest to aż 70%.

 

Biarnarfl ag Pierwszą elektrownią geotermalną uruchomioną na Islandii jest elektrownia Biarnarfl ag, ktora otwarta została w 1969 roku. Jej moc całkowita to 3,2 MW. Elektrownia pracuje do dziś, a jedyną przerwą w jej pracy były lata 1985–1987 z powodu aktywności wulkanicznej w tym rejonie. (…)

 

 

Wojciech Luboń,
Grzegorz Pełka
GLOBEnergia, AGH KSE 

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 2/2012