Bilbao, stolica Kraju Basków gościła w ubiegłym tygodniu światowych liderów branży energetyki wiatrowej podczas konferencji i targów organizowanych przez WindEurope.
W dwudniowym wydarzeniu wzięli udział pochodzący ze Śląska poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz’15) i związany z Agencją Rozwoju Przemysłu, a wcześniej z Ministerstwem Energii – Andrzej Kaźmierski.

Kraj Basków – dobry przykład?

Kraj Basków jest doskonałym przykładem udanych przemian strukturalnych w lokalnej gospodarce. Jego przykład pokazuje, że nawet region nie dysponujący najlepszymi warunkami do lokowania farm wiatrowych, może czerpać ogromne korzyści z rozwoju sektora wiatrowego, produkując i eksportując tę technologię na cały świat.

Na terenie hiszpańskiej autonomii działa dziś ponad 100 firm związanych z sektorem energetyki wiatrowej. Jego stolica – Bilbao jest siedzibą m.in. Siemens Games Renewable Energy i Iberdrola, które stanowią silny element łańcucha dostaw.

Oba regiony łączy zresztą długa przemysłowa tradycja. Kraj Basków w procesie transformacji jest jednak już bardzo zaawansowany. Baskowie postawił na rozwój przemysłu związanego z energetyką wiatrową, co przyczyniło się do odrodzenia regionalnej gospodarki.

Cenna wymiana doświadczeń – górnictwo a nowe technologie

Podczas konferencji Wind Europe Śląsk reprezentował poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz’15). W ramach panelu dotyczącego transformacji regionów mówił o roli węgla m.in koksującego jako surowca niezbędnego do rozwoju energetyki odnawialnej.

Z kolei María Belarmina Díaz Aguado, dyrektor generalna ds. górnictwa i energii w Księstwie Asturii (prowincja autonomiczna w Hiszpanii), którego gospodarka opiera się o wydobycie węgla, a także przemysł metalurgiczny, maszynowy, stoczniowy i chemiczny postulowała konieczność wspierania regionów węglowych przez UE.

– W okresie przejściowym musimy sprostać wyzwaniom m.in. związanym ze starzejącą się populacją. Z drugiej strony dysponujemy też atutami w postaci wielkiej tradycji przemysłowej i umiejętnościom technicznym ludzi zamieszkujących region – zauważyła.

Asturia chce przyciągnąć młodych inwestując w tworzenie miejsc pracy wokół rodzącego się rynku elektromobilności.

Dyrektor ds. polityki energetycznej w Komisji Europejskiej Megan Richards podkreślała zaangażowanie Brukseli w transformację regionów węglowych. Projekt poświęcony temu zagadnieniu ma być jednak zgodny z celami UE w zakresie klimatu i energii do 2030 roku.
Jeśli Śląsk pójdzie drogą Kraju Basków ma szansę uszczknąć dla regionu kawałek z olbrzymiego tortu przemysłu wokół energetyki wiatrowej, który w całej Europie przynosi rocznie 36 mld euro i generuje 8 mld euro z eksportu. Wokół branży stworzono ok. 263 tys. miejsc pracy w fabrykach i firmach związanych z całym łańcuchem dostaw. Co ważne, znajdują się one w regionach mniej uprzywilejowanych ekonomicznie.

Śląsk wydaje się bardzo aktywny w zabiegach o wkroczenie właśnie na taka ścieżkę. Świadczy o tym niedawna inicjatywa urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego. Powołany tam do życia „Zespół regionalny dla Inicjatywy regionów górniczych” ” ma zabiegać o właczanie nowych projektów do inicjatywy Coal Regions in Transition (CRiT) i pozyskania środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.


Reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej po raz kolejny PSEW reprezentowała branżę wiatrową w Polsce na arenie europejskiej podczas wydarzenia WindEurope 2019 Conference & Exhibition w Bilbao. Odbyło się ono 2 – 4 kwietnia. Udział w panelu poświęconym sprawiedliwej transformacji podczas konferencji WindEurope 2019 wziął m.in. Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: PSEW

Redakcja GLOBEnergia