O polityce energetycznej kraju i regionu oraz realnej transformacji sektora energetyki debatowało w Ustroniu ponad stu samorządowców z województwa śląskiego. Do jakich wniosków doszli?

Śląsk potrzebuje wsparcia finansowego

Przez ostatnie 30 lat Śląsk bardzo się przekształcił. Teraz przyszedł czas na realizowanie projektów społecznych, które wiążą się z przekształceniem przemysłu energetyki i zapewnieniem odpowiednich dla zdrowia warunków życia. W tym celu potrzebne są środki finansowe.

Ponad rok temu prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Europejskiego Forum Energii, zaproponował uwzględnienie w wieloletnim budżecie UE Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Według profesora, Fundusz powinien odpowiadać na problemy mieszkańców tych regionów Europy, które potrzebują najgłębszej transformacji.

Alternatywa dla węgla

Odnawialne źródła energii muszą być ważnym elementem transformacji energetycznej. Innym mogłaby być energetyka nuklearna. Pytanie, czy nie jest za późno? Zdaniem Profesora, spóźniliśmy się o kilkanaście lat.

Pojawia się też pomysł energetyki nuklearnej, ale decyzja w tym kontekście powinna zapaść na poziomie rządu. Jest to dobre rozwiązanie, które w wielu krajach się sprawdza. Jednak pojawia się wątpliwość, czy w tym momencie – z takim opóźnieniem w stosunku do innych krajów – powinniśmy je wdrażać w Polsce – mówił prof. Jerzy Buzek

Odejście od węgla musi być skutkiem systematycznych działań, których realizacja przypadnie na wiele kolejnych lat.

Profesor Jerzy Buzek, źródło: ŚZGiP

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej

Na początku grudnia 2019 r. Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjęło stanowisko w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Do przeprowadzenia transformacji potrzebne są fundusze.

Śląsk jako region naznaczony historią przemysłu węglowego na pewno będzie się głośno upominał o środki, które będą dedykowane obszarom wymagającym transformacji energetycznej – mówił w trakcie Konwentu Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika.

Fundusz może być szansą dla Śląska na przekształcenie regionu. Do tego potrzebne są jednak środki finansowe z zewnątrz. Dzięki nim rozwiązanie problemów społecznych poprzez realizowanie przemyślanych inwestycji czy rozwijanie nowych gałęzi gospodarki będzie znacznie ułatwione.

Bilans energii Województwa Śląskiego

W województwie śląskim opracowano Bilans energii Województwa Śląskiego, z perspektywą do 2030 i 2050 r. Dokument będzie stanowił punkt odniesienia w działaniach podejmowanych w zakresie energii przez poszczególne gminy.

Bilans zakłada cztery różne scenariusze, a w nich stopniowe zmniejszanie udziału węgla na rzecz gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii czy wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby ciepła.

Samorządy lokalne oprócz opracowywania takich dokumentów od wielu lat w ramach swoich środków i WFOŚiGW podejmują działania proekologiczne, m.in. w postaci wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji czy wdrażania OZE.

Środki unijne

Według Przemysława Korcza, Burmistrza Ustronia, istnieje obawa, że jeśli nie powstanie na poziomie rządowym program tzw. mapy drogowej dla Polski, który pomoże w ciągu kolejnych lat odejść od źródeł konwencjonalnych, a Polska nie będzie na forum UE jasno o tym mówić, to utraci szansę na uzyskanie znaczących środków na cele transformacji.

Charakter regionu Śląska można przekształcić, a pracowników przebranżowić, jednakże tylko wtedy, gdy zostanie określony jasny kierunek zmian rozpisany w latach i powstaną programy rządowe wspierające te działania taki cel jest osiągalny.

Jestem optymistą i w swojej gminie stawiam na ekologię i nowe technologie. Natomiast realia geopolityczne trochę studzą mój optymizm – powiedział Przemysław Korcz.

Gminy znajdują się na końcu łańcucha współzależności w skomplikowanym procesie transformacji i muszą wykonywać zadania na warunkach określonych w Warszawie lub Brukseli. To wzbudza liczne obawy wśród samorządowców. Dzisiaj niestety nie do końca wiadomo, jakie działania powinni podjąć, aby przekształcić przemysł i gospodarkę regionu i jakie środki otrzyma na ten cel.

Źródło: ŚZGiP

Redakcja GLOBEnergia