W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 instalacji. Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:

  • instalacje fotowoltaiczne – 461 szt.,
  • instalacje solarne – 46 szt.,
  • pompa ciepła do c.w.u. – 97 szt.,
  • pompa ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt.

Projekt polegał będzie na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub przebudowę instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – tłumaczy Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM w Czerwionce-Leszczynach.

Z listy projektów grantowych dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego trafi do trzech wnioskodawców tj.:

  • Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
  • Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny
  • Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Śląsk przejdzie na OZE? Teraz Czerwionka-Leszczyny, wcześniej Rybnik

Nie tak dawno Subregion Zachodni Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ”Łączymy z energią”. Ponad 21 mln złotych pozwoli na montaż 1468 instalacji ekologicznych w 1214 budynkach. W projekcie bierze udział 10 gmin subregionu, w tym Rybnik, który otrzyma nieco ponad 4,4 mln złotych.

W ramach nowego subregionalnego programu mieszkańcy będą mogli montować instalacje OZE obejmujące zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej. Dofinansowaniem objęte zostaną następujące technologie: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła do centralnej wody użytkowej oraz kotły na pellet z biomasy.

Źródło: rybnik.com.pl

Redakcja GLOBEnergia