Śląskie magazyny energii z unijnym dofinansowaniem!

Jeszcze do końca stycznia jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup magazynu energii. Haczyk jest tylko jeden - program wsparcia obejmuje jedynie Śląsk. 

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia

Podziel się

  • Jeszcze do końca stycznia śląskie samorządy mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu i montażu magazynu energii.
  • Dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych!
  • Wsparcie dla magazynów energii może pomóc województwu w przejściu z gospodarki węglowej na OZE.

Środki na zakup magazynu energii są udostępniane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska. Na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów, które wpisują się w cele działania 2.6 “Odnawialne źródła energii”, wnioskodawcy mają czas do końca stycznia 2024 roku. W zakres wspomnianego działania wchodzi właściwie tylko jeden rodzaj projektu - zakup i montaż magazynu i infrastruktury niezbędnej do magazynowania energii pochodzącej z istniejących instalacji OZE. 

Co wspiera Fundusz?

W naborze organizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pula środków wynosi ponad 5,5 mln euro. Wsparcie przyjmuje formę dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych dla grantu lub na wydatki dotyczące magazynów energii. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowanie do 100% dla pozostałych kosztów projektu lub do 85% dla kosztów pośrednich. 

Beneficjentami programu mogą zostać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także przedsiębiorcy (realizujący cele publiczne), wspólnoty energetyczne oraz instytucje takie jak szpitale, uczelnie, domy kultury itp. W ramach naboru przewiduje się realizację projektów dotyczących zarówno magazynów energii elektrycznej, jak i cieplnej na potrzeby istniejących instalacji OZE. Działania te mogą być realizowane w postaci tzw. projektów parasolowych. W takim przypadku organizacja, a także odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne i późniejszy monitoring, leży po stronie gminy. Z kolei projekt grantowy polega na udzielaniu środków finansowych na realizację określonych zadań. Grantobiorcą może być mniejsza jednostka organizacyjna, na przykład szkoła. 

Poza samym zakupem i montażem magazynu energii dotację z tytułu programu Fundusze Europejskie dla Śląska mogą uzyskać także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści zastosowania OZE oraz magazynowania energii - jednak wyłącznie jako uzupełniająca część projektu. 

Jak wziąć udział w programie?

Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląska trwa od 30 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Pierwotnie miał on zakończyć się wraz z końcem grudnia, jednak ostatecznie został przedłużony o kolejny miesiąc. Wnioski można składać zdalnie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego. Oczywiście możliwe jest to jedynie na stronie poświęconej województwu śląskiemu. Według planów do rozstrzygnięcia, kto uzyska dofinansowanie, dojdzie w trzecim kwartale 2024 roku. 

Śląskie jako centrum magazynów energii?

Historycznie Śląsk kojarzy się nam z węglem, jednak obecnie region ten musi podjąć wyzwanie polegające na wykorzystaniu nowych technologii. Dlatego też to właśnie w Jastrzębiu ma powstać pierwsza w Polsce fabryka ogniw do magazynów energii. Według planów linia produkcyjna ma rozpocząć działanie już w 2024 roku. Z drugiej strony poprzedni rząd planował uruchomienie Systemu Śląskich Magazynów Energii (SME). Zgodnie z zamierzeniami w ramach SME na terenach pogórniczych zamiast kopalń stanęłyby instalacje OZE wraz z systemami magazynowania energii w szybach pokopalnianych. Na razie jednak nie ustalono szczegółów funkcjonowania SME i nie jest jasne, czy inicjatywa ta dojdzie do skutku. Niemniej jednak Śląsk dąży do zmiany swojego wizerunku z zagłębia węglowego w region pełen nowoczesnych technologii.

Miejmy nadzieję, że dotacje z Funduszy Europejskich dla Śląska przyczynią się do realizacji tego celu. 

Źródło: fundusze.slaskie.pl, gov.pl

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia