Sławomir Brodziński nowym wiceministrem środowiska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mg

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał dziś Sławomira Brodzińskiego na stanowisko podsekretarza stanu. Nowy wiceminister przejmie również funkcję Głównego Geologa Kraju, dotychczas pełnioną przez Piotra Woźniaka.

Sławomir Brodziński (ur. 1950) ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem doktor inżynier.

W latach 1974-1983 był nauczycielem akademickim na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, a potem do 1990 r. adiunktem naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W latach 1980-1981 uczestniczył w reformach akademickich.

Od 1991 r. związany jest z centralną administracją rządową. W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektora Gabinetu Prezesa oraz dyrektora generalnego w latach 1998-2006. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości. W latach 1992-2004 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie” oraz sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa. Generalny dyrektor górniczy 1 stopnia.

W 2009 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Szefa Służby Cywilnej, które obejmował do tej pory.

Nominację nowemu wiceministrowi wręczył dziś Maciej Grabowski, minister środowiska. Ze swoich stanowisk zostali natomiast odwołani podsekretarze stanu Aneta Wilmańska, Beata Jaczewska i Piotr Woźniak.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Zdjęcie: Ministerstwo Środowiska