Słoma jako paliwo wykorzystywane do celów energetycznych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

słoma jako biopaliwo

Zastosowanie nowoczesnych technologii spowodowało, że kanon tradycyjnego polskiego rolnictwa odszedł już dawno do lamusa. Poprzez ograniczenie chowu bydła, koni czy też owiec powstają duże nadwyżki słomy, która wykorzystywana jest do celów energetycznych oraz jako nawóz organiczny. Nadmiar słomy w Polsce szacowany jest na ok. 9–12 mln ton, co jest równoważne 5,3–7 mln ton węgla kamiennego. W Polsce słoma pochodzi z upraw: zbóż – 92,6%, roślin oleistych – 5,1% oraz roślin strączkowych – 2,3%. Do celów energetycznych najczęściej używana jest słoma pszenna, jęczmienna, rzepakowa oraz kukurydziana. Niezalecana jest w tym przypadku słoma owsiana, charakteryzująca się niską temperaturą topnienia popiołu. Paliwo wykorzystywane do celów grzewczych musi spełniać określone wymogi technologiczne i cieplne. Ocenę jakości słomy wyznacza się na podstawie wartości opałowej, wilgotności oraz stopnia zwiędnięcia. Zawartość wilgoci w słomie jest podstawowym parametrem świadczącym o możliwościach wykorzystania jej w celach energetycznych (tab.1). Przydatność energetyczna jest miarą ceny słomy, a duże zawilgotnienie powoduje trudności w przechowywaniu, zwiększenie kosztów transportu, niewłaściwe funkcjonowanie instalacji, jak i zwiększoną emisję zanieczyszczeń w spalinach. Stopień zawilgocenia słomy ma duży wpływ na jej wartość opałową, dla słomy suchej waha się on w granicach 14–18 MJ/kg, natomiast słoma o 50-proc. wilgotności ma wartość opałową ok. 5 MJ/kg. Drugim parametrem wpływającym na jakość słomy jest jej stopień zwiędnięcia. Na jego podstawie ocenić można, jak długo słoma była pozostawiona na polu po żniwach oraz wielkość opadów w trakcie tego okresu. W wyniku procesu więdnięcia słoma zmienia swój kolor z barwy żółtej na szarą. Różnice pomiędzy nimi widoczne są w składzie oraz nieznacznie w wartości opałowej (tab.2). Warto zwrócić uwagę, że słoma szara posiada znacznie niższą zawartość chloru, co korzystnie wpływa na proces jej spalania.

 

wartości opałowe słomy

 

Zobacz także:

Pelety - paliwo czyste, ekologiczne i praktyczne

 

Przetwarzanie słomy

 

Na technologię pozyskiwania energii ze spalania słomy składają się trzy etapy: otrzymywanie słomy, przygotowanie do spalania oraz samo spalanie. Pierwszy etap, czyli otrzymywanie, jest to uboczny proces zbierania plonów. W skład drugiego, czyli przygotowania do spalania, wchodzi kilka technologii zbierania i formowania słomy, np.: zbiory prasami konwencjonalnymi (małe bele prostopadłościenne), zbiory prasami rolującymi (duże bele cylindryczne), zbiory prasami o dużej zwięzłości (duże bele prostopadłościenne) oraz zbiory luźnej słomy przyczepami samozbierającymi. Spalanie, czyli końcowy etap przetwarzania słomy, sprawia najwięcej problemów. ....

 

Joanna Szeremeta

 

 

Czytaj całość

Globenergia 1/2011

okladka-1-2011
Image68