Słońce i wiatr zapewniły kolejne rekordy produkcji energii z OZE


Za nami rekordowy początek tygodnia dla sektora OZE w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych pobity został rekord łącznej produkcji energii z lądowych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych, a także osiągnięto najwyższą w historii generację z samych źródeł fotowoltaicznych.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

28 marca 2022 roku między godziną 13:00 a 14:00 sumaryczna generacja z instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych wyniosła 9584,376 MWh (odpowiednio 4 810,363 i 4 774,013 MWh). Poprzedni rekord padł prawie rok temu. Według danych PSE, między 11:00 a 12:00 łączna produkcja energii z instalacji wiatrowych i słonecznych wyniosła wówczas 7 607,476 MWh (odpowiednio – 5184,663 i 2422,813 MWh). Oznacza to duży wzrost rok do roku. Na wynik przełożył się dynamiczny rozwój przede wszystkim segmentu energetyki prosumenckiej. 

Źródło: PSE

Jednocześnie po raz kolejny w tym roku został pobity rekord generacji ze źródeł fotowoltaicznych. Jak wynika z danych operatora systemu przesyłowego między 13:00 a 14:00 instalacje PV dostarczyły do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 4 774,013 MWh. Poprzedni rekord padł w minioną niedzielę. Wówczas generacja ze źródeł fotowoltaicznych wyniosła 4 756,5 MWh.

Coraz bliżej miliona

Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec stycznia moc instalacji PV przekroczyła 8,1 GW dystansując moc lądowych farm wiatrowych o ponad 1 GW. Dynamiczny przyrost mocy jest spowodowany programami wsparcia do zakupu i montażu mikroinstalacji prosumenckich takimi jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Agroenergia.

Na koniec lutego w Polsce było ponad 913 prosumentów posiadających instalację PV o łącznej mocy ok. 6,7 GW. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale także ekspertów sektora energetycznego, pierwszy milion prosumentów może zostać osiągnięty na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. W ciągu kilku ostatnich miesięcy odnotowano zdecydowane przyspieszenie inwestycji w mikroinstalacje PV, co można wiązać z likwidacją systemu opustów na rzecz systemu sprzedażowego tzw. net-billingu. Nowy system rozliczeń prosumentów będzie wdrażany etapami począwszy od 1 kwietnia 2022 roku.

Źródło: PSE,PTPIREE własne

Zobacz również