Raport Solar Heat Worldwide, opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną Solar Heating and Cooling Program (IEA SHC) to kompleksowa ocena rynków energii słonecznej zużywanej na potrzeby grzania i chłodzenia z 66 krajów świata.

Według niniejszego raportu, systemy cieplne oparte na energetyce słonecznej przyczyniają się do redukcji zużycia 40,3 mln ton ropy rocznie. Redukują one emisję dwutlenku węgla o 130 milionów ton rocznie. To dwa kluczowe wyniki niniejszego raportu.

W raporcie zwraca się uwagę na to, jakie znaczenie ma słoneczna energetyka cieplna z walce ze zmianami klimatu.

Słoneczna energetyka cieplna w liczbach

Do końca 2016 r. na całym świecie działały termiczne instalacje solarne o całkowitej produktywności na poziomie 456 gigawatogodzin (GWth). To warte podkreślenia, łączna produkcja energii cieplnej i chłodniczej wykorzystująca czyste technologie jest dzisiaj na poziomie około 375 terawatogodzin (TWh). Pod względem mocy zainstalowanej, słoneczna energetyka cieplna zdecydowanie przewyższa systemy fotowoltaiczne.

W 2016 r. zyskały na znaczeniu megawatowe systemy solarne dla ciepłowni i sieci ciepłowniczych.

„W ubiegłym roku, dużym zainteresowaniem cieszyły się na całym świecie wielkoskalowe systemy solarne, do wspierania instalacji ciepłowniczych i do zastosowań przemysłowych. Kilka ambitnych projektów zostało już z powodzeniem zrealizowanych. „, powiedział Ken Guthrie, prezes IEA Solar Heating and Cooling Technology Collaboration Program (IEA SHC).

W Europie w 2016 r. zbudowano trzydzieści siedem wielkich instalacji solarnych (> 350 kWth). W 2015 roku powstało ich w Europie dwadzieścia.

Rekordowo dużym systemem, który powstał w grudniu 2016 roku jest instalacja o mocy 110 MWth w Silkeborg, w Danii. Włączono go w miejską sieć ciepłowniczą. Poza Danią, termiczne systemy solarne w skali megawatowej są wciąż rynkiem niszowym, ale mają ogromny potencjał. Pod koniec 2016 r. w sumie systemy wielkoskalowe, o mocy 1,15 GWth, stanowiły jedynie 0,3% globalnej mocy w tego typu instalacjach.

Oprócz sieci ciepłowniczych i chłodniczych, coraz częściej korzysta się z technologii solarnych do dostarczania ciepła, pary lub chłodzenia w procesach przemysłowych. Główne zastosowania znajdują się w przemyśle spożywczym, przetwórstwie metali i produkcji wyrobów włókienniczych. Na początku 2017 r. w sprawozdaniach państw zidentyfikowano ponad 500 słonecznych instalacji termicznych produkujących ciepło do zastosowań przemysłowych.

Słoneczna energetyka – wyzwania

Pomimo pozytywnych zmian na tym rynku, raport Solar Heat Worldwide zwraca uwagę na wyzwania jakie czekają na uczestników. Na najważniejszych rynkach – w Chinach i w Europie – mocną konkurencją dla solarnych systemów ogrzewania obiektów  są pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. W konsekwencji od 2015 r. rynek systemów solarnych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych traci na znaczeniu. Ekonomia dużych słonecznych systemów ciepłej wody jest bardzo zróżnicowana. Dla przykładu w Indiach, czy Brazylii duże krajowe solarne systemy do ciepłej wody dla domów wielorodzinnych, hoteli i szpitali dostarczają ciepło po kosztach 2 eurocenty/kWh. W Danii i Francji, ciepło to kosztuje już odpowiednio 12 eurocentów/ kWh i 14 eurocentów / kWh.

O IEA AHC

IEA SHC jest międzynarodową platformą badawczą i informacyjną dotyczącą technologii ogrzewania i chłodzenia słonecznego. Ponad 200 ekspertów z 21 krajów i pięciu organizacji przeprowadza wspólne badania nad różnymi zagadnieniami z planowania przestrzennego obszarów zielonych do przyszłych koncepcji zbiorników magazynowych i integracji dużych obszarów słonecznych w sieci ciepłownicze i chłodnicze. SHC jest jednym z najstarszych programów współpracy technologicznej IEA założonych w 1977 r. i jednym z dziesięciu w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Solar Heat Worldwide, IEA SHC

Redakcja GLOBEnergia