Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH), czyli połączenia wielkowymiarowych systemów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi powstały w Europie w latach osiemdziesiątych.

Jednak najwięcej instalacji SDH powstało od 2007 roku. Liderami w budowie instalacji SDH są Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Obecnie, w krajach UE funkcjonuje około 252 instalacji SDH (minimalna moc jednej instalacji SDH wynosi 350 kWth, w przeliczeniu na powierzchnię wynosi 500 m2 kolektorów słonecznych). Przykładem takich instalacji może być nowo budowana instalacji w Niemczech, w Chemnitz lub też instalacja w Danii, w miejscowości Vojens.
Łączna moc instalacji SDH wynosi 750 MWth, a roczny przyrost nowych instalacji SDH wynosi obecnie ponad 30%.
Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny spełniać warunek „efektywnych systemów ciepłowniczych”, czyli takich gdzie system ciepłowniczy lub chłodniczy, wykorzystuje:

  • w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych (np. kolektory słoneczne, 
  • lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, 
  • lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, 
  • lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej energii i ciepła. 

Systemy ciepłownicze w Polsce w większości nie spełniają takiego warunku i muszą zostać dostosowane. Jedną z możliwości osiągnięcia wymogu jest budowa wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych. 
W Polsce, rozpoczęła się nowa edycja projektu SDHp2m – „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Projekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich z 9 państw. Instytut Energetyki Odnawialnej koordynuje projekt w Polsce. Projekt ma na celu rozwój systemów ciepłowniczych i systemów chłodzących (skrót ang. DHC) w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, w szczególności z zastosowaniem kolektorów słonecznych. Głównym celem projektu SDH2pm jest opracowanie i wdrożenia w 9 uczestniczących w nim regionach europejskich zaawansowanych strategii i działań wsparcia dla słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH).

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej