Indie ze swoją ogromną populacją i szybko rozwijającą się gospodarką potrzebują dostępu do czystego, taniego i niezawodnego źródła energii. W kraju, w którym średnie nasłonecznienie osiąga wysokie wartości, a słonecznych dni w roku odnotowuje się nawet 300, energetyka słoneczna jawi się jako optymalne rozwiązanie tego problemu.

Zgodnie z wydanym niedawno dokumentem, Ministerstwo zidentyfikuje i wskaże w całym kraju 10 stref o powierzchni 10 000 ha każda. W ramach stref zostaną zrealizowane elektrownie słoneczne dużej wielkości, jednostki wytwórcze urządzeń solarnych, jak również instytuty, w których szkolona będzie młodzież.

Strefy zostaną wyznaczone na nieużytkach i nieurodzajnych gruntach. Energia generowana w tych wielkoskalowych projektach może być przesyłana pomiędzy poszczególnymi stanami.

Z około 50-cioma procentami z 100 000 ha przeznaczonych na realizację projektów fotowoltaicznych, szacowana moc, która może zostać osiągnięta wynosi ok. 25 GW. Podana wartość idzie w parze z ostatnimi zapowiedziami rządu o zwiększeniu mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych w Indiach.

Początkowo rząd planował zainstalować 20-25 GW mocy w parkach solarnych w ramach 100 GW mocy operacyjnej w fotowoltaice, która w Indiach ma zostać zainstalowana do marca 2022 roku. W ciągu ostatnich miesięcy Ministerstwo wspomniało o planach podwojenia tej wartości.

Jedną z możliwych przyczyn forsowania polityki słonecznych stref jest wyzwanie sprostania ambitnemu celowi instalacji 40 GW mocy w słonecznych instalacjach dachowych do 2022 r.

Pełna treść dokumentu w języku angielskim dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej indyjskiego Ministerstwa Nowej i Odnawialnej Energii.

Źródło: planetsave.com, mnre.gov.in