W Częstochowie zainwestowano w instalację o mocy 10 kW

W trosce o ekonomię wydatków oraz środowisko naturalne w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie postawiono na nowoczesne rozwiązania z zakresu OZE, czyli fotowoltaikę. Na terenie Oddziału zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 10,3 kW. Władze Aresztu wskazują, dzięki instalacji fotowoltaicznej można w sposób komfortowy i niezawodny korzystać z systemów grzewczych oraz liczyć na oszczędności na rachunkach za energię bez szkody dla środowiska.

Panele na terenie Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie / fot. Służba Więzienna

Areszt Śledczy w Poznaniu

W Areszcie Śledczym w Poznaniu postawiono na  OZE oraz przeprowadzono pełną termomodernizację budynków. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków A i D Aresztu Śledczego poprzez kompleksową modernizację systemu oświetlenia oraz instalację OZE. W ramach działań dokonano wymiany oświetlenia (340 opraw) i źródeł światła (102 sztuk) na energooszczędne typu LED w dwóch budynkach oraz zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 200,4 m2. Konieczność realizacji inwestycji wynikała z potrzeby poprawy efektywności ekonomicznej budynków oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

fot. Służba Wiezięnna

Termomodernizacja budynków

Służba Więzienna realizuje przede wszystkim projekty z zakresu termomodernizacji użytkowanych budynków. Władze Zakładu Karnego we Wronkach w lutym 2021 roku sygnowali umowę z wykonawcą dot. poprawy efektywności energetycznej budynków. Prace termomodernizacyjne będą dotyczyły pawilonu E, F, G (Izba Chorych i Kaplica), budynku Starej Kuchni, budynku Trafostacji, Agregatu Prądotwórczego, Remizy oraz budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek, Bramy. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji oświetleniowej wykonanej w technologii energooszczędnej oraz dodatkowo w pawilonach mieszkalnych wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej i instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, z których wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na bieżące potrzeby jednostki. Nie wskazano jednak mocy instalacji OZE.

Natomiast z końcem 2020 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach zakończone podobne prace, które trwały od 2017 roku. Projekt termomodernizacyjny miał na celu zmniejszenie energochłonności budynków i był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystanie OZE oraz wymiana ogrzewania miałowego na gazowe to główne aspekty środowiskowe tego projektu. Zmodernizowano instalację c.o., wentylację mechaniczną i chłodu, instalację elektryczną, docieplono strop, podłogi i ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zamontowano hybrydowe panele solarno – fotowoltaiczne.

Ekologiczna edukacja osadzonych

Służba Więzienna włącza się także w wiele akcji ekologicznych, a funkcjonariusze w całym kraju opracowują programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej, w tym takie z zakresu edukacji ekologicznej. Wychowawcy edukują osadzonych, jak postępować z zużytymi bateriami lub co zrobić z pustą butelką typu PET. W oddziałach mieszkalnych każdego dnia przygotowane są śmieci do właściwej segregacji i oddzielne miejsca na składowanie makulatury czy szkła.

– W jednostkach penitencjarnych w całym kraju od lat wprowadzane są  rozwiązania służące ograniczaniu zużycia mediów. W tym celu w kranach montowane są perlatory, w łaźniach armatura czasowa przyciskowa. Prowadzimy też odzyskiwanie wody szarej. Na terenie wielu zakładów karnych i aresztów śledczych jak grzyby po deszczu wyrastają panele: kiedyś słoneczne, teraz – fotowoltaiczne – informuje Służba Więzienna.

fot. Służba Więzienna

Wiele więzień przeszło już termomodernizację. Służba Więzienna podkreśla ponadto, że funkcjonariusze na co dzień w całym kraju wybierają środki komunikacji, które przyczyniają się do ograniczenia emisji spalin, np. zamiast autem do pracy jeżdżą rowerem.

Źródło: Służba Więzienna

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom