W 2019 roku firma SMA Solar Technology AG sprzedała falowniki fotowoltaiczne o łącznej mocy 11,4 GW. Oznacza to, że sprzedaż falowników w poprzednim roku, była o 34% wyższa niż w 2018 roku, kiedy firma sprzedała falowniki o łącznej mocy 8,5 GW.

Zysk sprzedaży

Według wstępnych obliczeń dokonanych przez zarząd SMA sprzedaż wzrosła do około 915 milionów euro z 760,9 miliona euro w 2018 roku. Sprzedaż przekroczyła wytyczne rady zarządzającej, które mieściły się w przedziale od 800 do 880 milionów euro. Zysk EBITDA w wysokości około 35 mln EUR był zgodny z wytycznymi Zarządu. SMA oczekuje, że w roku budżetowym 2020 sprzedaż wzrośnie do poziomu między 1,0 mld euro do 1,1 mld euro. Producent wrócił do gry po trudnym 2018 roku, kiedy strata EBITDA wyniosła 69,1 mln EUR.

11,4 GW sprzedanych falowników

W ostatnim roku obrotowym po raz pierwszy sprzedaż falowników SMA przekroczyła łączną moc ponad 10 GW. Po trudnym 2018 r. producent z powodzeniem wdrożył szereg środków mających na celu obniżenie kosztów i zwiększenie sprzedaży w 2019 r. Firma odzyskalła udziały w rynku w swojej podstawowej działalności i kontynuowała rozwój w kierunku dostawcy systemów i rozwiązań, wprowadzając pakiety systemowe do zastosowań prywatnych i komercyjnych. Przykładowo, w dziedzinie magazynowania energii Producent zawarł umowy na dostawę ponad 1 GW mocy falowników akumulatorowych.

Plany na 2020

Zarząd SMA spodziewa się, że sprzedaż wzrośnie do poziomu 1,0–1,1 mld EUR w 2020 r. Kluczowymi bodźcami do wzrostu, będzie ciągły pozytywny rozwój rynku fotowoltaicznego, który jest widoczny i oczekiwany w Europie i Ameryce. SMA ma dobrą pozycję do czerpania korzyści z rozwoju rynku i zdobywania na nim dodatkowych udziałów. Ponadto zarząd wdraża dalsze środki redukcji kosztów. Według szacunków zarządu, zysk EBITDA wyniesie między 50 a 80 mln euro w 2020 r.

SMA jest jednym z liderów w zakresie technologii fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania do systemów fotowoltaicznych każdej wielkości oraz poziom usług, który pomaga klientom na całym świecie w zwiększeniu poziomu autonomii energetycznej.

Po trudnym 2018 roku, w 2019 SMA udało się wrócić do gry i sprzedać 11,4 GW falowników!

Redakcja GLOBEnergia